Gelugpa

Jak se věnovat buddhismu

15.06.2014 12:38
K tomu, aby se jedinec věnoval buddhismu dokonale, nestačí pouze povrchní změny, jako je např. klášterní život nebo recitování svatých textů. Zda by se tyto činnosti měly samy o sobě nazývat náboženskými nebo ne, zůstává otevřenou otázkou; vždyť náboženství by se mělo uskutečňovat v mysli. Má-li...

Lék moudrosti a soucitu

01.06.2014 12:37
Buddhistická učení jsou právě tak nesmírně hluboká jako rozmanitá. Někteří lidé říkají, že buddhismus není ani tak náboženství, jako spíš věda ducha, a jiní zase, že buddhisté jsou ateisti. V každém případě je buddhismus racionální, hluboký a promyšlený přístup k lidskému životu, který nezdůrazňuje...

Krátká historie tradice Gelug v tibetském buddhismu

01.06.2014 10:48
Článek je převzat z Handbook of Tibetan Culture, A Guide to Tibetan Centres and Resources throughout the World, Rupa, Calcutta, 1995 Tradice Gelug se rozvinula jako plně nezávislá škola tibetského buddhismu koncem 14. století. Její zakladatel, velký tibetský světec a filozof Congkhapa (1357-1419),...

Gelugpa - texty

V této rubrice nejsou žádné články.

Gelugpa - meditace a praxe

Čtyři nezměrné postoje

08.06.2014 12:14

Krátké obětování mandaly

15.06.2014 12:16

Osm veršů výcviku mysli

01.06.2014 12:17

Prosba za dlouhý život Jeho Svatosti Dalajlamy

07.06.2014 12:20

Rozvíjení osvícené mysli

15.06.2014 12:18

Sedmiramenná prosba

15.06.2014 12:15

Útočiště a bódhičitta

08.06.2014 12:13

Věnování zásluh

21.06.2014 12:21
Záznamy: 1 - 8 ze 8