ZEN obecně

Pět aspektů meditace

08.06.2014 09:12
Ezra Bayda, student Charlotte Joko Beck, vyučuje v San Diegu v zenovém centru. Je autorem Být zen (Shambhala Publications 2002). Tato...

Perfektní práce ne‑self

01.06.2014 11:11
Taizan Maezumi roši   V naší zenové tradici zdůrazňujeme probuzený vhled, kterým vidíme všechno vnější a vnitřní jako jedno. To je to,...

Síla koanu

18.05.2014 08:29
John Tarrant, autor knihy The Light Inside the Dark: Zen, Soul and the Spiritual Life.   TI, KTEŘÍ KOANY POUŽÍVAJÍ, je popisují jako poetickou...

Sútra srdce

29.03.2014 11:55
Vzdávám úctu dokonale a plně probuzené bytosti1 Bódhisattva Avalókitéšvara2 rozjímal v plně završené moudrosti a náhle uzřel prázdnotu všech pěti...

Probuzení, karma, reinkarnace

22.03.2014 11:49
Výtah z přednášky 1996 „Mistře Kaisene z čeho se sestává Vaše misie ve východních státech?“ „Misie, kterou vedu ve východních státech je vším, kromě...
Záznamy: 1 - 5 ze 11
1 | 2 | 3 >>

Zenové příběhy

Prázdná mysl

20.04.2014 09:24

Takto jdoucí

20.04.2014 08:36

Blíž

20.04.2014 08:17

Šachista

20.04.2014 08:08

Až tu nikdo nebude

20.04.2014 08:05

Modly

20.04.2014 08:04

Proč já ne?

20.04.2014 08:04

Ani kapka nazmar

20.04.2014 08:02

Probuzený

19.04.2014 09:32

Živá prázdnota

19.04.2014 09:25
Záznamy: 1 - 10 ze 87
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
výběr krátkých textů 
Zen-buddhismu
 Sestavil Petr Pavlík
 

 

Tak už to na světě chodí, že jeden umí a druhý neumí. Těch, kteří opravdu umějí, je tak málo, že by na prstech spočítal. A ještě z nich jen někteří se starají o ty, kteří neumějí. To ovšem jen tehdy, když ti, kteří neumějí, je rozpoznají a přijdou za nimi. A tak vzniká prvá klasická scéna: Žák přichází za mistrem a zkouší, zda je to ten pravý mistr. Je v nevýhodě: jak má sám posoudit, zda druhý umí, když právě k tomu by potřeboval umět také!
Žák však netuší, že i mistr ho zkouší. Má na to důvod: říká se, že dobrých žáků je skoro tak málo jako dobrých mistrů. Namítnete, jak může někdo zkoušet začátečníka. Vždyť první, co se od něj dá čekat, bude nejspíš naivní dotaz, navíc asi podobný tisícům předchozích. Ani mistrova pozice tedy není snadná.
A tak jsou vlastně vyhlídky vyrovnané. Proti sobě stojí dva rovnocenní soupeři, i když to tak navenek nevypadá. Začíná Hra na poznání.
Kdyby je v tu chvíli někdo pozoroval, jak stojí jeden proti druhému, možná by na okamžik zahlédl, jakoby mezi nimi stála vysoká zeď. Každý z nich stojí v jiném světě. Podaří se žákovi zeď zdolat? Dokáže mu mistr poradit tak, aby si žák nesprávným pochopením jeho rady nevystavěl ještě vyšší zeď?
Nechme se překvapit. Vždyť i mezi čtenářem a touto knížkou může být podobná zeď. Vznikne z názorů, z předem připravených řešení, z utkvělé představy "já to vím".
Jsou i takoví, kteří už pocítili, jak tvrdá dokáže zeď být. Možná, že se lekli a uvěřili tvrzení, že Zen-buddhistické kóany jsou záměrně nelogické a že tedy nejdou vysvětlit. Protože však přece jen myslí (a toho se už asi do smrti nezbaví), stejně si nějaký názor udělají. Navenek ho však budou zapírat, ať už druhým, nebo dokonce sobě samému.