popis grafu v článku Historická rekonstrukce teplot

Malá doba ledová

Každý to říká, že dřív bývalo více sněhu

05.12.2016 02:02
  Globální oteplování rozhodně není historicky první výraznou změnou klimatu. Současné teplé období totiž začalo až na konci 19. století, přičemž mu předcházela tzv. malá doba ledová, jež odstartovala již ve 14....

Zdroj malé doby ledové

04.12.2016 02:01
  Takzvanou malou dobu ledovou spustil masivní výbuch sopky. Která to byla, se nyní zřejmě podařilo zjistit mezinárodnímu týmu vědců. Malá doba ledová bylo neobvykle chladné období, které začalo ve středověku a...

Další malá doba ledová je již za dveřmi

03.12.2016 09:30
  Ačkoli se v posledních letech potýkáme se stále většími projevy globálního oteplování. Zdá se, že máme před sebou malou dobu ledovou, která přinese výrazné ochlazení s výkyvy, podobné tomu, jaké v letech...

Předcházející středověké klimatické optimum

03.12.2016 01:51
  Středověké klimatické optimum, resp. Středověká teplá perioda (MWP, Medieval Warm Period) je označení pro středověké období (zhruba 950–1250 n.l.), které se vyznačovalo výrazným oteplením podnebí, především v oblasti...

Čarodějnické procesy mají spojitost s historickým klimatem

12.11.2016 09:27
  Vědci se shodují, že kromě sociálnímu tlaku dopomohlo k honu na čarodějnice i počasí. Nechvalně známé historické čarodějnické procesy si můžeme spojit s chladnými epizodami klimatu. Světoznámé Salemské čarodějnické...

Historická rekonstrukce teplot

12.11.2016 01:48
  This image is a comparison of 10 different published reconstructions of mean temperature changes during the last 2000 years. More recent reconstructions are plotted towards the front and in redder colors, older...

Změny klimatu během husitských válek (1419-1437)

08.10.2016 08:23
  Středověký člověk vzhlížel k nebi mnohem více, nežli si to dnes uvědomujeme. Byl to sice Bůh, který řídil myšlení a tím i skutky člověka, ale bylo to počasí a klima, jež ovlivňovalo každodenní život obyvatel vesnic a...

Za ochlazení v době Přemyslovců mohla sopka z Indonésie

17.05.2014 08:24
  Dějepisci, kteří studují lidskou historii, čas od času narazí na podivné klimatické změny. Proč se ke konci Římské říše ochladilo natolik, že barbaři mohli překročit zamrzlý Rýn? Nebo proč v 16. a 17. století...

Stručný přehled historického vývoje klimatu - recenze

14.12.2013 08:22
  Úvodem: Dostala se mi do ruky „Velká kniha o klimatu Zemí koruny české“. Neprozřetelně jsem přislíbila prostudovat a učinit stručný výtah. Už při prvním zběžném nahlédnutí padl na mě z mé nemístné zpupnosti děs a...

V Česku žily želvy a sněžilo i v létě

14.12.2013 01:56
  V českých zemích bylo v historické době podstatně tepleji, a naopak i větší chladno, než je v dnešní době. Podle Jiřího Svobody, klimatologa, který se zabývá dějinami počasí, máme zprávy o pěstování melounů v Polabí,...
Záznamy: 1 - 10 ze 10