Inkové

Jak fungovala ekonomika Inků?

22.06.2014 08:48
Incká říše byla nejmocnějším státem celé Jižní Ameriky.V době největší slávy (v 15. a 16. století) ovládala oblast od And až k pobřeží oceánu – tedy dnešní Kolumbii, Chile, Bolívie, Ekvádor, Argentinu a Peru. To vše bylo propojené systémem silnic, který byl téměř tak kvalitní jako ten...

Incký kalendář

01.03.2014 08:41
Záhadní Inkové, prapůvodní obyvatelé Peru, i když neznali kolo ani psaný jazyk (narozdíl od Mayů ), vytvořili říši, která se táhla po mohutných hřebenech And do délky 3680 kilometrů a na počátku 16. století ji obývalo 12 milionů lidí. Incká říše byla protkána důmyslnou a účelnou sítí silnic a cest,...

Kultura Inků

09.02.2014 08:47
Inkové byli jihoamerickým národem, který vytvořil obrovskou říši, jež se rozprostírala na území západní Jižní Ameriky. Jejich legendární městské království Cuzco bylo podle legend založeno kolem roku 1200 našeho letopočtu a v průběhu doby si podmanilo další národy And. V roce 1438 Inkové začali pod...

Incká architektura

31.08.2013 08:31
Dodnes se návštěvník Peru může setkat s mnohými památkami na inckou minulost. Je zde mnoho zřícenin chrámů, paláců, pevností, velkých vojenských silnic, akvaduktů a jiných veřejných staveb. Inkové své stavby stavěli z kamene bez použití malty. Kamenné bloky byly opracovány a dopraveny na místo...

Vládci Inků

24.08.2013 08:29
Inkové měli pevně stanovená pravidla pro výběr panovníka. Panovník – na rozdíl od prostého lidu – měl prakticky neomezené množství manželek a milenek, avšak dědic a budoucí panovník vzešel z úplně jiného svazku. Inka si jako jediný bral za ženu svoji vlastní sestru. Jejich syn pak byl právoplatný...

Incká armáda

18.08.2013 08:30
Incká armáda byla v oblasti Jižní Ameriky nejsilnější armádou své doby a to hlavně proto, že i klasičtí obyvatelé mohli být kdykoliv povoláni do boje. Muži se totiž museli nejméně jednou účastnit války, aby byli schopni bojovat, kdyby to bylo potřeba. Inkové se také v bojích moc nezajímali o...

Incká říše

18.08.2013 08:27
Založení říše Zpočátku byla říše omezena pouze na město Cuzco („Pupek světa“) a jeho bezprostřední okolí. Manco Capac, zakladatel tohoto městského státu a po něm dalších osm Inků vládli jen nad touto malou oblastí. Postupně obsazovali inčtí panovníci okolní údolí. Rozpínavost malého inckého...
Záznamy: 1 - 7 ze 7