Husitství

Přiznání se stawůw králowstwí Českého k námluwám s posly zboru Basilejského

07.12.2013 08:57
  My Aleš z Risemburka, odjinud z Wřešťowa, zpráwce králowstwí Českého, páni urození, rytieři, panoše, město Praha i jiná města,s kněžími obecný sněm slawného králowstwí Českého a markrabstwí Morawského uložený držíce, miesto a jménem téhož králowstwi a za to králowstwí, a za wšecky a každého...

Artikulowé smluwení na zdržení kompaktát w Čechách

07.12.2013 08:13
  Bez datum, (1437, 10 Mart.) (Z rkp. Šternb.) Tyto jsú smluwené wěci na zdrženie korapaktatuow.   Najprwé, aby sedm swátostí křesťanských řádně a práwě posluhowány byly, podlé řádu obecné cierkwe swaté. Item aby podlé kompaktat přijímajícím tělo a krew boží wždycky řečeno bylo, že oni...

Císař Sigmund Wokowi z Sowince pojišťuje amnestii a městu Přerowu swobodné požíwání kalicha

07.12.2013 07:59
  W Praze, 1 Oct. 1436. (Cod. Towačow. Musei Morav.) My Sigmund z boží milosti Římský císař wždy rozmnožitel říše, Uherský, Český, Dalmatský, Charwatský etc. král. Wyznáwáme tímto listem přede wšemi, kdož jej uzří anebo čtauce slyšeti budau, že jakož od mnoha let rozličné nepřízně, záští...

Husitské manifesty – Stížný list českých a moravských pánů do Kostnice

07.12.2013 06:11
  Nejpoctivějším v Kristu otcům a pánům, pánům kardinálům, patriarchům, primasům, arcibiskupům, biskupům, legátům, doktorům, mistrům i všemu sboru kostnickému. Poněvadž právem přirozeným i božským je každému přikázáno činit jinému to, co přeje sám sobě, a je zapověděno jinému činit, co by...

Stížnosti od některých stawůw Českých proti císaři Sigmundowi wedené, že záwazkům swým dosti nečiní

07.12.2013 06:00
  Bez datum, r. 1437. (Z rkp. Brazydyn.) "Artikulowé proti císaři, jichžto nedrží."   Najprwé Císařowa Milost toho nedrží, jakožto jest slíbil, aby w králowstwí a w markrabstwí nesličná směsice nebyla trpína, totiž kde jest na kterých místech pod obojí spuosobú dáwáno etc. aby tu nebylo...

List Giana Francesca Poggia Braccioliniho o Jeronýmovi Pražském (1416)

01.12.2013 09:02
  Dopis humanisty Poggia Braccioliniho, účastníka koncilu v Kostnici, Leonardovi Aretinskému jako svědectví o Jeronýmovi Pražském a jeho vystupování při procesu s ním. Znám se k tomu, že jsem jakživ neviděl nikoho, jenž by u vedení pře, zvláště hrdelní, více se rovnal řečníkům věků klasických,...

Čtyři artikuly pražské (1420)

01.12.2013 08:24
  Text z několika starých rukopisů uveřejnil roku 1844 František Palacký v Archivu českém III, 213-216. Jde patrně o text z počátku července 1420. Najprvé: aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky bylo kázáno; Druhé: aby velebná svátost těla a krve Božie pod oběma...

Husitské manifesty – Páni a pražané všem Čechům (20.04.1420)

01.12.2013 07:13
  Urozeným, statečným, slovutným, moudrým a opatrným pánům, rytířům, panošům, měšťanům i vší obci Království českého i Markrabství moravského, kteří tento list uzří neb čtený uslyší, my Čeněk z Vartenberka, nejvyšší purkrabí Koruny a Království českého, Oldřich z Rosenberka i jiní páni, Praha...
Záznamy: 21 - 28 ze 28
<< 1 | 2 | 3