Astrologie

Astrologie v starověkém Řecku

28.04.2014 22:56
Z první poloviny 1.tis. př.n.l. jsou k dispozici pouze letmé zmínky o astrologii. Například v Illiadě označuje Homér hvězdu Sírius za špatné znamení. Vrcholným dílem doby, v níž se ještě astrologie opírala o pozorování...

Babylónská astronomie a astrologie

28.04.2014 22:55
  Podle současných názorů lze původ astrologie hledat ve starověké Babylónii, ve státě na soutoku řek Eufratu a Tigridu. O astronomických znalostech Sumerů dnes nevíme téměř nic. Od počátku 2.tisíciletí př.n.l. však...

Principy astrologie a oblasti zkoumání

13.04.2014 23:09
Astrologie, jak ji chápe většina astrologů západní tradice, je založena na principu synchronicity a nikoliv kauzality. Převážně zkoumá vztah postavení nebeských těles k jevům na Zemi a příliš se nezabývá příčinami (například...
Záznamy: 16 - 18 ze 18
<< 1 | 2 | 3 | 4