Astrologie

Astrologie za Přemyslovců

28.04.2014 23:00
Arabsko-židovský kupec Ibrahím ibn Jákub byl roku 965 překvapen výstavností "města Frágy" a čilým obchodním ruchem v podhradí. Astronomie jako věda v té době téměř neexistovala. Ale jak rostl význam českého státu a jeho...

Astrologie jihovýchodní Asie

28.04.2014 22:59
Evropská astrologie tvoří jen jednu ze škol. Od evropské astrologie se dodnes značně liší indická astrologická soustava. Odvozuje se od učení Varáha Mihira, autora základního spisu Bríhat Džátaka, který se stal za vlády...

Astrologie ve středověku

28.04.2014 22:58
  V období kulturního úpadku po rozpadu Říše západořímské se astrologii příliš nedařilo. O nic lepší situace nebyla ani v Byzantském císařství. Avšak díky byzantským klášterním knihovnám se hlavní astronomická a...

Astrologie pozdního středověku

28.04.2014 22:58
Pozdně středověká astronomie a astrologie byly postaveny na silné antropomorfizaci nebeského dění, tedy na přenosu astronomického poznání do lidského života. Nástup renesance představuje jedno z vrcholných období rozvoje...

Astrologie ve starověkém Římě

28.04.2014 22:57
Na konci 2.stol. př.n.l. začala astrologie pronikat do Říma. Roku 139 př.n.l. byla poprvé zakázána senátem, ale za druhého triumvirátu (r. 43 př.n.l., který uzavřeli Marcus Antonius, pokládaný běžně za Caesarova politického...
Záznamy: 11 - 15 ze 18
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>