Astrologie

Astrologie v 16.století

28.04.2014 23:03
V 16.stol. se rozvíjela nejen astrologie minucí, kalendářů a lidových horoskopů, ale došlo také k rozvoji astrologického zázemí - matematických metod výpočtu poloh těles na obloze. Žádná astrologická předpověď se...

Astrologie za krále Václava IV.

28.04.2014 23:02
Syn Karla IV. Václav IV. zdědil bohatou sbírku přístrojů a rukopisů a astrologii vyznával přímo vášnivě. Tato záliba vycházela z tradic pražského dvora a ze živého zájmu o otázky přírody. Tři astrologické rukopisy, které se...

Astrologie a Univerzita Karlova

28.04.2014 23:02
Panteistické zaměření se rozvíjelo nejvíce na půdě svobodného vysokého učení. Za dvě desetiletí se univerzita rozrostla a stala se jedním z vrcholů evropské vzdělanosti. Karlova univerzita významně ovlivnila celá staletí...

Astrologie za doby vlády Karla IV.

28.04.2014 23:01
S příchodem Karla IV. na český trůn se začíná psát jedna s nejslavnějších kapitol naší historie a tedy i vzdělanosti u nás. Na zemském sněmu se Karlovi podařilo to, v čem neuspěl o půl století dříve Václav II. Zakládacím...

Astrologie za Přemyslovců

28.04.2014 23:00
Arabsko-židovský kupec Ibrahím ibn Jákub byl roku 965 překvapen výstavností "města Frágy" a čilým obchodním ruchem v podhradí. Astronomie jako věda v té době téměř neexistovala. Ale jak rostl význam českého státu a jeho...
Záznamy: 6 - 10 ze 18
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>