Psychospirituální krize

Nejčastější spouštěče psychospirituální krize

10.04.2019 22:15
  Psychospirituální krize přichází obvykle intenzivním nástupem. Často mívá nějaký spouštěč, občas se stane bez zřejmého spouštěče. Nejčastější spouštěče jsou tyto: zážitky ohrožení života, extrémní fyzická zátěž...

Některé formy psychospirituální krize

02.04.2019 22:14
  Probuzení Kundaliní – (někdy nazývané Hadí síla nebo energie Šakti). Pojem pochází z indických duchovních tradic, kdy pojem Kundaliní označuje základní energii vesmíru. Tato energie je také přítomna v každém z nás....

Pro blízké osob v psychospirituální krizi

11.10.2014 09:23
  Sdílet život s člověkem, který prochází psychospirituální krizí je často náročné pro všechny zúčastněné. Osoba samotná i její nejbližší věnují hodně energie i času přizpůsobení se změnám, které krize přináší do jejich...

Informace pro odborníky

13.09.2014 09:24
Termín psychospirituální zkušenosti odkazuje k přirozenému, život obohacujícímu aspektu lidského vývoje, který hledá své uskutečnění a smysl ve spojení s tím, co přesahuje osobní identitu. Takovéto zkušenosti mohou vést k...

Diagnostická kritéria psychospirituální krize

10.08.2014 09:25
/pozn.: Zpracováno dle knihy Christiny a Stanislava Grofových: Nesnadné hledání vlastního já – Růst osobnosti pomocí transformační krize./ Dvě důležité a velmi časté otázky se ptají po tom, jak lze stavy duchovní krize...

Šamanská cesta

12.07.2014 09:26
  Forma psychospirituální krize, která je antropology nazývána šamanskou nebo iniciační krizí. Projevuje se jako dramatické epizody mimořádného stavu vědomí, které byly na počátku kariéry mnoha šamanů. Tyto krize často...

Karmické vzorce, zážitky z jiných životů

06.04.2014 09:30
Tato kategorie zážitků vyvolává otázku, proč si myslíme, že náš život začíná početím a končí smrtí. Nehledě na to, jak si odpovíme, musíme se připravit na to, že je třeba se vážně zabývat takovým zážitkovým materiálem, který...

Aktivace centrálního archetypu

06.10.2013 09:26
Tento typ krize byl zkoumán a popsán jungovským analytikem Johnem Perrym, zakladatelem centra Diabasis. Perry zpracoval ojedinělým způsobem možnosti pomoci lidem procházejícím procesem obnovy. Obvykle je na počátku mimořádný...

Zážitky sjednocujícího vědomí

07.09.2013 09:32
Do této kategorie řadíme zejména tzv. vrcholné zážitky (Peak experiences) tak, jak je zkoumal Abraham Maslow /Maslow, 1976/. Můžeme také mluvit o spontánních mystických zážitcích. Jejich popis obsahuje následující...

Zážitky blízkosti smrti

11.05.2013 09:34
Literárně je známe díky popisu posmrtné cesty v Tibetské knize mrtvých a nebo z knihy, která nás seznamuje s posmrtnou cestou formou "Dopisů umírajícímu příteli" /Grosz, 2001/. Významné jsou výzkumy, které v této oblasti...
Záznamy: 1 - 10 ze 13
1 | 2 >>