Meditace

Meditace z pohledu buddhismu

10.08.2015 20:39
Meditace mohou být různé. Jejich obsah a technika závisí na cíli, kterého má být jejich prostřednictvím dosaženo. V buddhismu slovo meditovat znamená „přivést mysl do vyrovnaného stavu, zbaveného...

Stupně pokroku v meditaci

24.08.2014 15:13
  Přednáška Petra Pavlíka na Vltavské 17.11.1998   Modlitba Yó só bhagavá araham sammásambuddhó, Svákkhátó yena bhagavatá...

Meditace na otevření srdce

25.08.2013 19:08
  Meditace na otevření srdce je nesmírně silné cvičení, které při pravidelném praktikování mění Vás a svět kolem. Je to svým způsobem nová meditace, která odpovídá současné době přeměny...

Druhy meditace channelingové mystiky

21.10.2012 17:46
  Channelingová mystika, podobně jako křesťanská mystika, zná krátké denní i noční meditace a velké, několikahodinové. Má množství forem od zamyšlení se až po úplné pohlcení božským. Je v...

Rozdělení mystických meditací

23.09.2012 17:45
  Mystické meditace rozhodně nejsou relaxací ani zamýšlením se nad čímkoliv. Vždy je v nich aktivní božská síla, jež má hlavní slovo. Lze je rozdělit podle určitých hledisek, a to: Délky...

Meditace na Já (Krista v nás)

19.08.2012 19:10
  Meditace na Já (Krista v nás) je ultra krátká duchovní cesta vyučovaná Šri Ramanou z Arunáčaly a jeho žáky. Její název je Átmaviřára. Je to duchovní cesta, která vás může rychle dovést k...

Jak začít s meditací

19.08.2012 17:43
  Život je vlastně postupné zvyšování vibrací částí osobnosti, tím rostou jejich schopnosti, rychlost, kvalita vnímání, rozhodování a jednání. To je nutná součást Sebepoznání, účelu, pro který...

Průběh meditace

18.08.2012 17:49
  Pravidelná meditace je setkání s božským, poznání a přijmutí Ho. Důležitá součást duchovního vývoje nejen proto, že ho silně urychluje, ale i pro obecné pravidlo Života – mít všechny...

Meditace jsou exkurze nebo terapie?

04.08.2012 17:48
  V Novém zákoně jsou mystické meditace popsány jako vytržení. I Apokalypsa byla meditací. Její projevy jsou symboly duálních transformačních energií Stvoření (viz kap. Druhy...

Co je vlastně mystická meditace

29.07.2012 17:44
  Budha je na všech sochách a obrazech znázorněn s dlouhýma ušima, podobně hinduistické náboženské umění, dokonce  i známé sochy na Velikonočním ostrově je mají. Důvod toho je prostý....

Dar moře

28.04.2012 12:31
V představe seďme na břehu moře a hledíme k obzoru. Sledujeme vlny, jak se jejich zpěněné vrcholky blíži k pobřeží. Vlny se lámou o útesy a pak již pěna běží po písčité pláži až k našim nohám....

Bílý racek

14.04.2012 12:29
  Usaďte se v příjemné a pohodlné pozici. Úplně se uvolněte, zavřete oči a klidně dýchejte. Pociťujete příjemný, lehký chlad, znovu se ujistěte, že jsou dokonale uvolněné všechny obličejové...

Meditace Strom života

17.04.2011 12:33
Stůjte tiše, oči zavřené a postavte se pevně na obě svá chodidla. Prociťujte, jak vás podporují, najděte si pohodlný střed vaší rovnováhy a vyrovnejte své čakry do vertikálního sloupce. Představujte...

Mysl je pramen řeky myšlenek

16.04.2011 12:34
Nadechněte se několikrát netradičně zhluboka a vždycky při dlouhém výdechu uvolňuje celé tělo a jděte hlouběji. Představte si, že mysl je pramen, ze kterého vytéká řeka myšlenek. Vy zatím plujete v...

Objevte svou vnitřní svatyni

03.04.2011 12:35
Než začnete meditaci, najdete si pohodlnou polohu, buď vsedě, nebo vleže. Jestliže budete sedět, je dobré posadit se tak, abyste měli rovná, podepřená záda a seděli pohodlně, chodidla na podlaze a...

Poslední cesta

22.01.2011 12:36
Pohodlně se posadíme, nebo položíme, zvolníme dech, uklidníme mysl a postupně uvolníme celé tělo. Naposledy uvolníme oční víčka. Náš dech je klidný, hluboký a pravidelný. ….. Vydáváme se na pouť,...

Meditace Vipassaná a její důsledky

15.08.2009 15:11
  Přednáška Petra Pavlíka v OKD Vltavská, 17. 3. 1998   Vítám vás na dalším z pořadů cyklu "Buddhistické večery", dneska to bude o meditaci. Můžeme...
Záznamy: 1 - 17 ze 17