Temná noc duše

Naděje

21.08.2012 18:57
     Další základní orientací ke světu, která je podmínkou úspěšného absolvování temných nocí, je postoj naděje. Naděje je ústřední...

Důvěra

20.08.2012 18:56
  Základní - konstitutivní skutečností každého pravdivého a autentického duchovního života je důvěra. Tato její zásadní role má své ontologické...

Láska, naděje a víra

19.08.2012 18:56
  Sv. Jan do Kříže několikrát ve svých dílech naznačuje, že v období temné noci se v člověku odehrávají hlubinné procesy, které si člověk...

Pravda

17.08.2012 18:55
  Postoj, který předpokládá u sv. Jana od Kříže pravdivé poznání, má dva předpoklady. Za prvé je třeba situaci, ve které se člověk v době...

Poznání

15.08.2012 18:54
  Podobně jako sv. Jan od Kříže nerozlišuje příliš mezi kognitivním a prožitkovým světem, stejně tak se u něj rozpouštějí rozdíly mezi...

Prožívání a myšlení

11.08.2012 18:54
  Všimněme si nyní jednoho podstatného rozdílu mezi pojetím lidské psychiky sv. Jana od Kříže a mezi tím, jak duševní organismus pojímají...

Doprovázení

09.08.2012 18:53
  Duchovní intervence, kterou představuje temná noc,  se – jak jsme viděli – nevyhne velkým bolestem a strázním. Jde totiž o to, že...

Utrpení

07.08.2012 18:53
  V souvislosti s temnou nocí samozřejmě vyvstává otázka, co se v člověku během tohoto duchovního procesu vlastně děje, působí-li to tak zásadní...

Vnější podněty

05.08.2012 18:52
  Proces, ke kterému v průběhu transformační krize dochází, není však – podle sv. Jana – jen intrapsychickou záležitostí; Jan od Kříže zmiňuje i...

Soutěska mezi nocí smyslů a nocí ducha

04.08.2012 18:51
  Někomu se po tomto popisu temné noci může zdát, že cesta, vytyčená sv. Janem od Kříže, je příliš unifikovaná a neotevírá prostor pro...
Záznamy: 11 - 20 ze 25
<< 1 | 2 | 3 >>