Totemová zvířata

Losos - Salmon

Kultivuje vnímání života jako cesty Domů k Božskému. Pomáhá najít duchovní smysl a význam našeho života. Podporuje objevení a prohloubení zkušenosti naší duchovní cesty. Pro vytrvalý pohyb vpřed vstříc našemu osudu při zachování důvěry v to, co nás...

Medvěd - Bear

Pro hluboké spojení se silou a rytmy Země. Podporuje nás ve spřádání myšlenek, plánů a snů a v jejich dovedení až ke „sklízeni plodů.“ Pomáhá napojit se na sílu vlastního podvědomí. Podporuje nás v naladění se na vlastní přirozený cyklus odpočinku a...

Mlok - Salamander

Pro spojení s mystérii Země. Pomáhá člověku cítit se uzemněný a najít Sílu skrze spojení s mystérii transformace a regenerace. Pro objevení tajemství podzemí. Pro prohloubení prožitku přítomnosti a spojení se šamanskou silou, která je přítomna v...

Motýl - Butterfly

Katalyzátor transformace. Podporuje nás v dobách emocionální a duchovní změny. Učí nechat odejít minulost, postupovat vpřed a důvěřovat ve schopnost větru nést nás. Podporuje pocit lehkosti, elegance a jemného plynutí v procesu dávání a přijímání....

Mravenec - Ant

Neúnavná práce, úžasná produktivita, soustředěné jednání, úsilí, dělání, služba komunitě.  

Mýval - Raccoon

Podporuje nás v odkrývání a přijímání skrytých aspektů našeho já. Odhaluje Pravdu. Pro lehký a snadný pohyb mezi mnoha našimi rolemi (například matka, manželka, pracovnice, sestra, dcera, atd.). Pro radost z mnoha aspektů našeho Já a nalezení...

Netopýr - Bat

Pomáhá nám vidět a orientovat se v osobní temnotě. Dává důvěru pro řešení a léčení nedokončených témat. Pro respektování a rozpoznání Božského v našem stínu. Pomáhá nám vědět, kým jsme a kde jsme.  

Orel - Eagle

Pro povznesení se nad pozemské záležitosti a získání jasného nadhledu. Pomáhá při překonání světského a vnímání nejhlubší pravdy skrývající se v situacích. Zlepšuje duchovní a tvořivé vize. Podporuje otevírání se božskému pro tvořivé inspirace. Pro...

Páv - Peacock

Vyživuje pocit plnosti, kompletnosti a celistvosti ve svém já. Pro prosazení vlastní autentičnosti a autority. Vynáší na povrch nejcelistvější já. Zlepšuje důvěru a podporuje sebevědomí. Přináší duchovní hojnost a projevení vlastní krásy ve světě....

Pavouk - Spider

Tento „spřadatel sítí“ podporuje vnitřní propojení a integraci, spojení s nejhlubší vnitřní moudrostí. Vyživuje smysl pro Celistvost. Jako nástroj propojování nás podporuje v opětovném pospojování toho, co jsme v sobě cítili jako oddělené. Dává...
Záznamy: 21 - 30 ze 47
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>