Totemová zvířata

Bizon - Buffalo

Pro zpomalení a spojení s rezonancí a rytmy Země. Posiluje smysl pro posvátnost a vnímání toho, že jsme součástí posvátné pospolitosti. Jako učitel klidu Bizon podporuje prožití vlastního hlubokého vnitřního ticha, klidu a kontemplace. Zlepšuje...

Bobr - Beaver

Mistr architekt a stavitel. Podporuje nás při utváření plánu našeho života. Podporuje jasné myšlení, plánování, tvoření a řešení problémů. Je obzvláště nápomocný v počátcích nových projektů a akcí. Podporuje přijetí struktury jako nezbytné součásti...

Chobotnice - Octopus

Dobrý pocit v hlubinách, ponoření se do vnitřní hlubiny, mírumilovnost, samota, kamufláž, omývání teplým mořem.    

Čmelák - Bumblebee

Prosazení vlastní síly, bytí silným a plně schopným člověkem. Vyživuje sílu, pocit nepřemožitelnosti a naprosté důvěry ve vlastní schopnosti. Podporuje nás, abychom dokázali to, co se ostatním může zdát nemožné.

Delfín - Dolphin

Jako velký učitel síly hravosti a bezpodmínečné lásky dává pocit radosti, smích a potěšení, ovšem také soucit s bolestí svou i druhých. Prohlubuje sílu léčení a transformace dechem, vodou, láskou, radostí a meditací. Zlepšuje vybavování snů,...

Drozd - Robin

Vyživování a mateřskost pro sebe sama. Pomáhá vybudovat zdravé dospělé ego, podporuje schopnost být milujícím rodičem, život v rodinné harmonii a prožití života jako druhu služby. Pro uzemnění toho, co je v životě nové. Pomáhá vytvořit harmonii z...

Gazela - Gazelle

Je oporou, když řešíme vlastní zranitelnost a také když se učíme rozpoznat sílu zdravé zranitelnosti. Pro pocit jistoty ve světě. Dává nám schopnost bystrého vnímání toho, co se děje kolem nás, a pomáhá nám rozvinout vysoce naladěný smysl pro...

Gepard - Cheetah

Pro rychlé plnění úkolů, vysokou výkonnost a soustředěnost. Dává „skokový začátek“ těm, kdo se cítí uvázlí nebo zablokovaní. Posiluje nervový systém těch, kdo žijí rušným životem. Pomáhá rozpohybovat se poté, co bylo učiněno rozhodnutí. Pro toho,...

Had - Snake

Šamanský učitel. Podporuje iniciaci do nejhlubších, transpersonálních říší duše. Dává silnou podporu pro transformaci na nejhlubších úrovních. Pomáhá nám prohloubit a integrovat vlastní zkušenost archetypálních energií včetně Smrti a Znovuzrození....

Havran - Raven

Šamanský klid, osvícené vědomí, bytí mystériem, posvátný průvodce do šamanské říše. Holubice - Dove - Vyživuje pocit míru, klidu a tichosti v srdci našeho života. Zklidňuje mysl a pomáhá nám prožít Boží slávu v přítomném okamžiku. Posiluje smysl pro...
Záznamy: 1 - 10 ze 47
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>