Zednáři

Vznik českého zednářství

26.04.2014 18:49
    Když bylo československé zednářství v roce 1951 uspáno, byla v československém státě jediná zednářská mocnost – Národní...

Kdo je zednář...

26.04.2014 18:43
  Zednář je muž, je bratr, jenž má důvěru v Božství. Setkává se s vámi na Rovině a jedná s vámi poctivě. Jeho kompasem je Pravda. Je vždy...

Světové zednářství není jednolitou organizací, existují různé proudy a směry.

26.04.2014 16:39
  V zásadě rozlišujeme: Zednářství REGULÁRNÍ, splňující mezinárodně přijatá kritéria Spojené Veliké Lóže Anglie z r. 1929. Stručně shrnuto,...

Svobodné zednářství: definice a tendence

20.04.2014 18:50
  1. Co je svobodné zednářství? Svobodné zednářství je iniciační společnost, která pomocí symbolické nauky pracuje na...

Heslo "Zednáři" v encyklopedii Diderot

20.04.2014 18:42
  Zednáři svobodní (něm. Freimaurer, fr. franc-maçons, angl. freemasons), název proslulých polotajných združení, jež vytkla si za úkol pěstovati...
Záznamy: 1 - 5 ze 8
1 | 2 >>

Zednářské dokumenty

Staré povinnosti svobodných zednářů

26.04.2014 18:51
    Sepsané podle starobylých záznamů Lóži...

Co je svobodné zednářství?

26.04.2014 18:44
Roku 1902 sešli se v Kolíně zemští rádcové, (okresní důvěrníci)...

O Janu Evangelistovi

26.04.2014 18:42
O postavách, podílejících se na začátku křesťanství toho víme velice...
Záznamy: 1 - 3 ze 3