Církev pravoslavná

Obtížnost modlitby

25.04.2014 22:56
    (Episkop Barnabáš, 1887 – 1963) Modlitba je celoživotní zápas; začíná, pokračuje a končí namáhavým úsilím. Jednou se zeptali známého...

Myšlenky o půstu

25.04.2014 18:52
  Přikázání o půstu je tak staré jako sám svět. Prvé přikázání, které dal Bůh člověku, bylo přikázání postit se (Genesis 2,17). Protože jsme se nepostili,...

Pravoslavný pohled na nepravoslavnou duchovnost

20.04.2014 19:06
    Překlad podstatné části přednášky profesora Moskevské duchovní akademie Alexije Osipova (prozatím jen hrubý překlad, bez závěrečné korektury a...

O čtení Evangelia

20.04.2014 18:55
  Episkop Ignatij (Brjančaninov)   ...Při četbě Evangelia nehledej oblažení, nehledej nadšení, nehledej skvělé myšlenky, nýbrž snaž se uzřít svatou...

Pravoslaví

20.04.2014 14:11
Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého ὀρθός orthos správný, pravdivý + δόξα doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z vícero...
Záznamy: 1 - 5 ze 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pravoslavné texty

Hříchy a dobré skutky

20.04.2014 15:23

Návštěva u svatého starce Paisije

19.04.2014 15:34

O andělském životě

19.04.2014 15:32

O důležitosti i nebezpečí poslušnosti

20.04.2014 15:34

O modlení

13.04.2014 15:26

O modlitbě

20.04.2014 15:24

O peklu

13.04.2014 15:35

O pokoře

13.04.2014 15:27

O zdrženlivosti

20.04.2014 15:27

O životě v Kristu

20.04.2014 15:25
Záznamy: 1 - 10 ze 25
1 | 2 | 3 >>