Akupunktura

Základní principy akupunktury

24.11.2013 09:09
Princip Jin-Jang Principem Jin – Jang, neboli principem polarity, je v taoismu vysvětlována podstata věcí a jevů. Tyto dva protichůdné prvky spolu podle této filosofie neustále soupeří, avšak jeden nemůže existovat bez...

Historie akupunktury

17.11.2013 09:08
Akupunktura vznikla před několika tisíci lety, její principy vychází z konfucionismu a taoické. Názory na stáří této léčebné metody se různí. V Číně byla užívána již v době kamenné. Stáří nejstarších nalezených...

Kontraindikace akupunktury

27.10.2013 09:21
  Akupunktura je kontraindikována vždy tam, kde by její účinky zastřely obraz probíhajícího dosud nediagnostikovaného onemocnění (bezvědomí nejasného původu, akutní příhody v dutině hrudní a břišní, syndrom kaudy...

Indikace akupunktury

27.10.2013 09:19
Akupunkturu lze používat samostatně, v rovnocenné kombinaci se základní terapií či jako doplněk základní terapie. Z hlediska teorie akupunktury je ve všech indikacích žádoucí začít s její aplikací co nejdříve od prvních...

Akupunktura a přidružené techniky

27.10.2013 09:16
Akupunktura je lékařská disciplína, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů, alergických nemocí, poruch imunity, návykových...

Vzdělávání lékařů v akupunktuře v ČR

12.10.2013 09:24
  Vzdělávání v akupunktuře je pro lékaře dvoustupňové a probíhá na akreditovaných pracovištích. Základní školení: Předpoklady: atestace v klinickém oboru /práce s pacientem / pacientem nebo doložené tři roky praxe v...

Akupunkturální dráhy

29.04.2012 09:38
Dráhy v tradiční medicíně představují cesty, po kterých proudí energie (Qi) a krev (Xue), a tím také řídi a regulují tělesné funkce. Dráhy dále představují spojení člověka s okolím, což má vliv na jejich patologii, neboť...

Lokalizace akupunkturálních bodů

28.04.2012 09:40
  Akupunkturální bod je místo na povrchu těla, kam se projikuje funkce příslušného vnitřního orgánu nebo akupunkturální dráhy. Nemůžeme si ho představovat ve smyslu geometrického bodu, ale jako místo, z něhož můžeme...

Přehled akupunkturálních bodů

22.04.2012 09:43
     

ZADNÍ STŘEDNÍ DRÁHA ZS

30.04.2011 09:51
  (v západní literatuře nazývaná vládnoucí) začíná u kostrče a běží podél páteře na hlavu; přes ni se dostává dopředu, pokračuje přes hřbet nosu a končí na uzdičce horního rtu. Je nepárová. Má 27 bodů, jež mají vliv...
Záznamy: 1 - 10 ze 25
1 | 2 | 3 >>