Pozdrav Slunci

Pozdrav slunci je jedna z nejznámějších sestav jógy, lze ji cvičit ve vzpřímeném postoji, nebo v kleku. Ačkoli se jedná o základní sestavu, není nikterak jednoduchá a začátečníkům může působit potíže. Přinášíme podrobný a srozumitelný návod, jak pozdrav slunci správně zacvičit.

Pranam ásana

Postavte se vzpřímeně, hlavu mírně skloňte dopředu. Sepněte ruce před hrudí a vydechněte.

Úrdhvahasta ásana

S nádechem napněte paže do vzpažení, dívejte se nahoru, jako by na oblohu. Vaše tělo může být v této pozici mírně prohnuté.

Uttan ásana

S výdechem se předkloňte, ruce spusťte volně k nohám, kam až dosáhnou. Cílem není co nejvyšší rozsah pohybu ani dosáhnutí krajní pozice hmitem, důležité je správné provedení, nikoli to, kam až s rukama dosáhnete.

Godhapitham ásana

Teď přichází na řadu obtížnější pozice. S nádechem zanožte pravou nohu, koleno mírně pokrčte. Chodidla se opírají o prsty.
Levé koleno je v opačné pozici, před tělem, a je hodně pokrčené, důležité však je, aby chodidlo bylo celou svojí plochou na podložce.
Trup držte vzpřímeně, paže mějte v prodloužení páteře, stejně jako hlavu.

Adho mukhašvan ásana

Dejte i levé koleno dozadu a opřete se oběma rukama o zem. Kostrč se snažte zvednout do stropu, bradu tlačte na hrudník. Vaše tělo vytvoří tvar střechy.

Aštanga namaskára ásana

Další pozice je o něco obtížnější. S nádechem položte kolena, hrudník a bradu na zem, ale kostrč nepokládejte. Cítíte, jak se prohýbáte v bedrech a v krku. Důležité je uvolnit napětí a vydechnout, abyste všechny svalové skupiny náležitě protáhli.

Úrdhva mukhašvan ásana

Při poslední pozici položte i pánev na zem, ale vzepřete hrudník na loktech a kolenou. Váš trup se prohýbá dozadu, hlava je vztyčená, pánev i nohy leží volně na podložce. Cítíte protažení horní části těla.

Jóga

Osm odvětví jógy

08.03.2015 13:14
Jóga znamená spojení individuálního bytí (átman) s universálním bytím (paramátman). Podle Pataňdžaliho Samádhipáda je jóga zastavení proměn mysli (jóga čittah vrittih nirodhah) a vysvětluje v Sadhanapáda osm odvětví jógy...

Čtyři cesty jógy

14.02.2015 13:07
Jak sami víme z vlastní zkušenosti, lidé se liší svými city, myšlenkami, cíli a zálibami. Proto také existují čtyři jógové cesty, které vyhovují odlišným sklonům a vlohám různých lidí. Dříve než se budeme věnovat jednotlivým...

Karmajóga

26.04.2014 13:08
  Slovo karma znamená činnost, skutek. Každá naše činnost – dýchání, mluvení, pohyb, ale i každá myšlenka a každé slovo – je karma. Karmou je však označován i vesmírný zákon příčiny a následku. Všechno, co děláme, o čem...

Bhaktijóga

20.04.2014 13:09
  Bhakti znamená lásku a oddanost k Bohu a jeho dílu, respekt a úctu ke všem živým tvorům i celé přírodě. Cestou bhaktijógy může jít každý bez rozdílu, ať mladý či starý, ať chudý nebo bohatý; nezáleží na národnosti ani...

Rádžajóga

12.04.2014 13:09
  Rádža znamená král. Král jedná samostatně, sebejistě a sebevědomě. I rádžajogín je samostatný, nezávislý a neohrožený. Rádžajóga je cestou sebekázně a cvičení. Říká se jí také aštangajóga (osmistupňová cesta), protože...

Džňánajóga

06.04.2014 13:11
  Džňána znamená poznání. Džňánajóga je cestou, na které zažíváme skutečnost skrze poznání, cvičení a zkušenost. Džňánajóga má čtyři principy: 1. vivéka – pravé rozlišování, 2. vairágja – odříkání, 3. šatsampatti – šest...

Pránájáma

27.04.2013 12:51
Pránájáma je vědomé a volné usměrňování dechu (prána = dech, kosmická energie, ájáma = kontrolovat, regulovat). Každým dechem přijímáme nejen kyslík, ale i pránu. Prána je mnohem více než jen dech. Prána je kosmická energie,...

Ásany

14.04.2013 12:49
Ásana je sanskrtský výraz pro tělesnou pozici. Obecně ásana znamená zaujmout na delší čas určitou tělesnou polohu a cítit se v ní příjemně a uvolněně. Pataňdžali, který ve 2. století př. Kr. sepsal zásady a poznatky jógy do...

Sedy při pránájámě a meditaci

03.03.2013 12:50
V józe existuje pět základních druhů sedů: Sukha ásana – pohodlný sed, Siddha ásana – dokonalý sed Vadžra ásana – sed na patách, Ardha padma ásana – poloviční lotos, Padma ásana – lotos.   U...

Prána

02.03.2013 12:53
Prána je síla, energie, vitalita. Je základem veškerého života, je to energie životní síly, která naplňuje celý vesmír. Prána proudí vším, co existuje. Prána je také spojovacím článkem mezi hmotou, vědomím a myslí, a proto...
Záznamy: 1 - 10 ze 11
1 | 2 >>