Jóga v denním životě

Sociální zdraví

07.03.2015 12:48
Sociálním zdravím chápeme schopnost být šťastný a umět šťastnými učinit i druhé. Znamená to pěstovat kontakt a komunikaci s ostatními lidmi, převzít zodpovědnost ve společnosti a pracovat pro ni. Je to i schopnost odpočívat...

Duchovní zdraví

07.03.2015 12:48
Hlavní zásada duchovního života a současně nejvyšší příkaz lidství zní: AHIMSÁ PARAMÓ DHARMA Neubližování je nejvyšší zákon.   To znamená neubližovat chováním, slovy, myšlenkami a city. K duchovnímu zdraví vede...

Duševní zdraví

07.03.2015 12:47
Mysl a smysly bychom měli mít pod kontrolou; zatím nás však ovládají, místo abychom my ovládali je. K tomu, abychom mohli mysl kontrolovat, potřebujeme nejdříve vnitřní analýzu a očištění. Negativní myšlenky a strach...

Tělesné zdraví

07.03.2015 12:46
Tělesné zdraví je jedním z nejdůležitějších základů našeho života. Paracelsus řekl zcela výstižně: „Zdraví není všechno, ale bez zdraví ničeho není.“ Pro zachování nebo obnovení zdraví existují tělesná cvičení (ásany),...

Uvolnění - Chvíle božího požehnání

22.02.2015 12:56
Aby se mohl plně projevit účinek jógových cviků, je nutné se naučit správně se uvolňovat před cvičením i mezi jednotlivými cviky. Proto nyní popíšeme některé polohy a techniky sloužící k relaxaci. Některé techniky uvolňují...

Systém Jóga v denním životě

17.05.2014 12:45
Slovo „jóga" pochází ze sanskrtu a znamená „spojit, sjednotit". Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí...

8. Díl

05.04.2014 13:01
  "Čím větší moudrosti jsi nabyl, tím pokornější je tvá mysl. Čím více porozumění jsi rozvinul, tím ochotněji pomáháš. Čím více dobroty sídlí ve tvém srdci, tím máš více lásky pro druhé." Nyní je před vámi poslední a...

7. Díl

05.04.2014 13:00
  "Největším štěstím a nejušlechtilejším Božím darem je lidský život. Blázen, kdo to neví a bez povšimnutí prohýří drahocenný klenot života. Chová se jako ten, kdo odhazuje diamant v domnění, že je to bezcenné sklíčko....

6. Díl

05.04.2014 13:00
  "Dosáhni skutečné rovnováhy mezi hmotným a duchovním životem, a získáš tak dvě silná křídla, s nimiž se tvá duše dokáže povznést k Bohu." Systematickým cvičením ásan, pránájámy a koncentrace jste se zdokonalili v józe...

5. Díl

05.04.2014 13:00
  "Vzýváš-li Boha dnem i nocí z hloubi své duše, bezpochyby k tobě přijde a vezme tvůj život do svých milujících rukou." Systematickým cvičením jste se dostali až k pátému dílu tohoto jógového systému. Jóga už pro vás...
Záznamy: 1 - 10 ze 19
1 | 2 >>