Magie

Golem pražský - prameny a pověsti

29.03.2015 20:52
      Mateřským městem nejznámějšího vystoupení Golemova v historii jest staré pražské Gheto. Sem kladou jej všechny ústní a písemné zprávy původní i cizí, hlavně německé a haličské, kde myšlenka Golemova...

Golem v literatuře a tradici Kabaly

15.03.2015 20:51
      Nejdůležitějším pramenem pověstí o Golemovi jest však kabbalistická literatura, jež oživeným výtvorům tohoto druhu dala nejen zvláštní jméno, nýbrž vytvořila pro ně takřka tradiční představu, jakou máme...

Zprávy o Golemech ve starém Řecku a Číně

22.02.2015 20:49
      Představa Golemova, t.j. oživení sochy z jakéhokoliv materiálu nebo předmětů, zhruba sochám podobných ke služebným úkolům, vyskytuje se tudíž, jak jsme dovodili v předešlé kapitole, nejprve ve starém...

Golemové ve starém Egyptě a Japonsku

08.02.2015 20:47
      Chceme-li sledovati první objevení se Golemů v tradiční literatuře a kulturních pramenech vůbec, musíme se obrátiti k jedné z oněch pravlastí okkultních věd a experimentální magie zvláště, k dávnému...

Golem - původ a význam názvu

25.01.2015 20:45
     Pojem oživených útvarů, jež jsme nazvali Golemy, náleží, pokud se vlastního jména týče, kabbalistické magii židovské. Jméno Golem, (čti spíše Gólem), značí v jazyce hebrejském buď lidský plod, nebo něco...

Oživené útvary typu služebného

17.01.2015 20:20
      V prvé částí bylo pojednáno o »oživených útvarech« typu descendenčního; ze dvou momentů, charakterisujících tyto magické fenomeny všech druhů, totiž živoucí inteligence na straně jedné a hmotného...

Sochy a obrazy pohybují se, mluví a konečně i chodí jako lidé

14.12.2014 20:17
   Nejzajímavějšími budou však pro nás fysické motorické fenomeny: sochy a obrazy pohybují se, mluví a konečně i chodí jako lidé. -     Ještě na přechodu patřil by sem zjev, kdy dotknutí se modly,...

Spor zásadních názorů o povaze božských »šiknát napištim«

14.12.2014 20:15
  Vidíme z historie, že ve sporu obou zásadních názorů o povaze oněch božských »šiknát napištim« vítězí pravidelně směr I., konkrétnější, s naukou o realitě kontaktu, proti II., abstraktnímu názoru o pouhém »pomocném...

O poměru metapsychické síly k nositelce hmotě

14.12.2014 20:11
Jak jest tomu při zákonech, jimiž se řídí okkultní síly? Na prvý pohled by se zdálo, že o poměru metapsychické síly k nositelce hmotě platí zákon zcela opačný, leč bychom připustili stejně nepravděpodobný, jako nemožný...

O fenoménu stvoření umělých bytostí

14.12.2014 20:08
  O fenomenu umělých výtvorů, sestrojených v jakékoliv podobě a obdařených alespoň dočasně a třebas pouhým stínem oduševnělého života, - na rozdíl od mechanických loutek, poháněných libovolnou fysickou sílou (toho druhu...
Záznamy: 21 - 30 ze 32
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>