Českobratrská církev evangelická

Kdo je Bůh?

29.06.2014 10:40
  Boha nikdy nikdo neviděl. Nemůžeme si na něj sáhnout jako na kámen. Nemůžeme s ním mluvit tváří v tvář jako s druhým člověkem. Bůh přesahuje...

Modlitba

28.06.2014 10:35
  Modlit se znamená v pokoře srdce se obracet k Bohu. Znamená to prosit a děkovat, znamená to vyznávat svoje chyby, uvědomovat si...

Proč věřit

28.06.2014 10:34
Víra je důležitou součástí života každého člověka. Věřit v něco znamená dávat věci do souvislostí, určitým způsobem je interpretovat a...

Víra

15.06.2014 10:39
  V obecné mluvě takto označujeme určité přesvědčení, které v danou chvíli nelze opřít o skutečnosti bezprostředně zřejmé nebo ověřitelné. Bez...

Konfirmace

08.06.2014 10:46
  Konfirmace, doslova utvrzení (ve víře). Označuje bohoslužebnou slavnost, při níž jsou pokřtěné děti přijaty do společenství dospělých věřících...
Záznamy: 1 - 5 ze 10
1 | 2 >>