Českobratrská církev evangelická

Křest

08.06.2014 10:45
  Křest vyjadřuje a stvrzuje spojení člověka s Kristem. Každému pokřtěnému osobně potvrzuje podíl na údělu Ježíše z Nazareta, který žil a zemřel...

Bible

08.06.2014 10:42
  Bible, jinak také Písmo (svaté), je běžný název souboru knih, které křesťané pokládají za základní a normativní svědectví o Bohu. Termín...

Večeře Páně

07.06.2014 10:46
  Svátost večeře Páně je společně se zvěstováním Božího slova hlavní součástí křesťanské bohoslužby. Slavíme při ní společenství se vzkříšeným...

Bohoslužba

07.06.2014 10:44
  Bohoslužba je příležitostí, k níž se lidé pravidelně shromažďují na jednom místě, aby společně naslouchali zvěsti Božího slova, dali se jím...

Historie Českobratrské církve evangelické

01.06.2014 10:29
Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučením dvou evangelických církví augsburského a helvetského vyznání. O tomto spojení...
Záznamy: 6 - 10 ze 10
<< 1 | 2