Křesťanství

Křesťanství v Evropě na počátku tisíciletí

04.05.2014 16:48
Dámy a pánové, Každý, kdo četl populární učebnice dějin církve, nabyl jistě dojmu, že v antickém Římě neměli křesťané nic jiného na práci než sloužit jako...

Bible a tajná mystická nauka

06.04.2014 13:39
Níže uvedené citace z Nového zákona dosvědčují existenci tajné ezoterní nauky, kterou Ježíš předával omezenému okruhu svých žáků. V dalších pasážích jsou...

Papež Jan Pavel II. a jeho teologické reflexe o lidském utrpení

05.05.2013 07:24
Jan Pavel II., občanským jménem Karol Wojtyła, byl již před svým pontifikátem výrazným křesťanským humanistou. Hodnota člověka byla vždy v popředí jeho...

Boží zákon - pravé desatero Božích přikázání

18.11.2012 21:21
Přečtěte si deset Božích přikázání, tak jak je dal Bůh na hoře Sinaj Mojžíšovi. Toto je pravé pořadí a znění desatera. Nikdo nemá právo tento zákon jakkoli...

Křesťanství a kybernetika

27.05.2012 07:43
V roce 1948 vyšla kniha Norberta Wienera Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine (Kybernetika neboli řízení a přenos informace...

Žít víc s méně věcmi

27.05.2012 07:34
Pod heslem „Cuidado“ (Pozornost) naléhají hlasy z Jihu za nový postoj ke světu a životu. Vzhledem k hrozivým skutečnostem rostoucí chudoby, zbídačení a...

Stručně z historie křesťanství na území Británie v prvním tisíciletí n.l.

03.04.2011 17:17
  V době, kdy se územím Římské říše začíná šířit světlá zvěst Evangelia, probíhá na území Británie více méně nenásilný proces, při němž Keltové...
Záznamy: 21 - 27 ze 27
<< 1 | 2 | 3