Katastrofy - epidemie

1881–1896 pandemie cholery v Evropě

13.07.2014 09:24
  kdy: 1881-1896      kde: celý svět      počet obětí: 1 milion    postihla kromě Severní a Střední Ameriky a Austrálie všechny ostatní části světa  

1863–1875 pandemie cholery v Evropě

07.06.2014 09:23
  kdy: 1863-1875 kde: Evropa, Afrika počet obětí: půl milionu cholera se šířila zejména v Evropě a Africe v roce 1866 se znovu objevuje v Severní Americe postupně se rozšířila do 88 zemí čtyř kontinentů  

1852–1860 pandemie cholery v Rusku

12.07.2014 09:23
  kdy: 1852-1860 kde: Asie, počátek v Rusku počet obětí: 2 miliony postihla zejména Rusko  

1829–1851 pandemie cholery v Evropě a severní Americe

03.08.2014 09:22
Během roku 1829 dosáhla cholera Orenburku na jihozápadním Uralu, napřesrok postoupila dále do Ruska, v květnu 1831 se z něj přes Polsko převalila do východního Pruska, odtud jednak dále do Berlína a Hamburku (v celém Prusku si v letech 1831 až 1832 vyžádala 32 000 obětí), jednak do českých zemí. U nás se poprvé...

1816–1826 pandemi cholery v Asii

17.08.2014 09:22
V létě roku 1817 vznikla v indickém Bengálsku vražedná epidemie. O totožnosti a druhu nemoci nebylo pochybnosti. O vzniku a způsobu šíření nebylo vědomosti. Říkalo se jí cholera – kteréžto jméno jedni vykládali za spřežku hebrejských slov chól – nemoc a rá – zlý (nebo opačně). Jiní odvozovali jméno od řecké chólé, což...

1713-1715 - Epidemie moru

25.05.2013 12:52
Poslední velká epidemie. Epidemie přišla roku 1713 z Uher do Rakous a Čech, roku 1714 zasáhla Moravu a doznívala ještě roku 1715. Silně byla postižena Praha, kde dle úředních záznamů zemřela víc než čtvrtina obyvatel, třináct tisíc osob. V Čechách zemřelo 200 tisíc lidí. Poté začala ve velkých městech vznikat...

1679-1680 - Epidemie moru

05.05.2013 12:50
Mor se v roce 1679 rozšířil z Vídně na Moravu a do jižních Čech. V roce 1680 řádil zvláště v Praze, kde dle úředních záznamů zemřelo dvanáct tisíc lidí, téměř třetina obyvatel. Silně byly postiženy i střední Čechy, nejvíce u hlavních silnic, kde byla místy úmrtnost i přes 50%. Naopak horským oblastem se mor vyhnul....

1380 - Epidemie moru

12.05.2013 12:36
V roce 1380 postihla velkou část Čech morová epidemie. Silnější vlna postihla Čechy v letech 1380 – 1382. Její účinky již nebyly tak drastické, nicméně přesto kronikářské zprávy hovoří o desítkách tisíc obětí.  

1357 - Epidemie moru

12.05.2014 12:42
Po první vlně (1347) morové epidemie byl v Čechách nějakou dobu klid, pravděpodobně díky suchým rokům. Ale již r. 1356 se začala z nevelkého ohniska v Hessensku šířit nová pandemie do celé Evropy. Její kulminace v letech 1357 – 1360 a 1363 – 1366 zasáhla téměř celý známý svět. Tato druhá...

1350-1650 - Epidemie moru

19.05.2013 12:45
V období let 1350 – 1650 se morové epidemie opakovaly zhruba každé 2 roky. Krátce po skončení třicetileté války se intervaly mezi výskytem jednotlivých epidemií začaly prodlužovat. Bylo to dáno nejen získáním přirozené imunity vůči této nemoci, ale především zlepšením hygienických podmínek ve městech. Krátce...
Záznamy: 11 - 20 ze 22
<< 1 | 2 | 3 >>