Mudry prstů

Lotosová mudra

  (symbol čistoty) Spojte ruce před hrudí tak, aby se dotýkaly pouze hrany rukou a špičky prstů, to je poupě lotosového květu. Nyní otevřete nice, špičky malíčků a vnější hrany obou palců zůstanou v kontaktu; ostatní prsty roztáhněte tak doširoka, jak je to jen možné. Po čtyřech hlubokých...

Maha sakral mudra

  Nyní přiloţte k sobě špičky malíčků a prsteníčky přiloţte na palce. 1 tuto variantu drţte po 10 nadechnutí. Přiloţte k sobě špičky prsteníčků a malíčky přiloţte na palce. Drţte tuto pozici ruky po 10 nadechnutí a pak ji změňte. V případě potřeby nebo denně třikrát 7 minut. Tato vynikající...

Mahášírs mudra

  Oběma rukama: přiloţte k sobě špičky palce, ukazováku a prostředníku, prsteník poloţte do jamky palce a malíček mějte nataţený. V případě potřeby nebo denně třikrát 6 minut. Bolesti hlavy mají nejrůznější příčiny a sotva mohou být okamţitě a navţdy odstraněny jednou jedinou mudrou. Často za...

Mudra vnitřní podstaty

  Přiloţte k sobě špičky ukazováčků, prostředníčků, prsteníčků, malíčků a dlaně. Palce jsou vedle sebe a vedou jako „ulice“ ke špičkám malíčků, jichţ se dotýkají. Nad špičkami malíčků vzniká prázdný meziprostor, jímţ prosvítá světlo. Tento otvor symbolizuje sílu srdce díky boţské moudrosti. U...

Mušti mudra

  Oběma rukama: prsty ohnout dovnitř a palec položit přes prsteníček. V případě potřeby nebo denně třikrát 15 minut. Mušti mudra aktivuje energii jater a žaludku, podporuje trávení a pomáhá proti zácpě. Ukážeme-li někomu pěst, rozumí ten druhý tomuto gestu, a bude na něj reagovat úlekem,...

Naga mudra

  (Naga, hadí bohyně, symbolizuje nadpřirozenou sílu, moudrost, chytrost a potenci) Ruce jsou zkřížené před hrudí a také palce se vzájemně kříží. Toto gesto se také nazývá „mudra pro hlubší vhled“. I když člověk jde po duchovní cestě, bude stále znovu nucen čelit světským výzvám, a jenom...

Prán mudra (životní)

Áčarja Kéšava Dév říká: „Když zmáčknete tlačítko prán mudry, začne intenzivně pracovat dynamo životní energie. A když elektřina životní energie dobije baterie svého těla, pacient v sobě postupně zakouší čétnu. Pravidelné cvičení této mudry posilní slabého člověka tělesně i duševně a navrátí mu...

Prithiví mudra (země)

Tato mudra pomáhá vyvažovat prvek země v našem těle a odstraňuje všechny druhy fyzické slabosti a zvyšuje vitalitu. Cítíme-li se při chůzi lehce nestabilně, pak tato mudra dodá rovnováhu a důvěru. Prsteníček je velmi důležitý, protože stejně jako v palci je v něm zvláštní elektrické napětí. Podle...

Pušan mudra

  Verze 1: Pravá ruka: špičky palce, ukazováku a prostředníku se dotýkají, ostatní prsty jsou natažené. Levá ruka: špičky palce, prostředníku a prsteníku se dotýkají, ostatní prsty jsou natažené. Verze 2: Pravá ruka: špičky palce, prsteníku a malíčku se dotýkají, ostatní jsou natažené. Levá...

Pušpaputa mudra

  Ruce leží na stehnech jako prázdné misky. Prsty jsou volně u sebe a palce jsou na vnější straně ukazováčků. Jde zde o otevřenost a přijímání. Vždyť jaké bohatství pro nás má život a vesmír! Jak často ho nevidíme, míjíme ho bez povšimnutí nebo jsme navenek i uvnitř uzavření. Jak často...
Záznamy: 21 - 30 ze 49
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>