Mystická místa - Čechy

Zašová

Poutní místo naleznete 6 km východně od Valašského Meziříčí, severně od silnice - 18     studánka Popis:    Dvě kostelní věže se zastřešením cibulovitého tvaru (r. 1892) s lucernami dodávají chrámu vzhled poutního místa. V průčelí jsou skulptury sv. Michaela a...

Závist (oppidum)

  Hradiště Závist bylo největší keltské oppidum v Čechách. Nacházelo se na kopcích po obou stranách Břežanského údolí na pravém břehu Vltavy při dnešním jižním okraji Prahy. Závistské oppidum leželo na vrchu Hradiště nad bývalým soutokem Vltavy a Berounky u Zbraslavi. Vrch Hradiště se nachází...

Zbudov (menhir)

   Tyto dva kameny leží na rozlehlé louce, chráněny každý mezi dvěma stromy. Jsou od sebe vzdáleny 220 m. Ze stanoviště je dobře vidět Vodňany, asi 7 km vzdálené.        Poznámky:    Kámen na Blatech. Karel Klostermann; Malý Čtenář, Ročník...

Zbuzany (menhir)

14°17´00´´ 50°01´20´´ 370 m.n.m. Malý menhir na západní okraji vsi Zbuzany s negativní rytinou řeckého kříže. Menhir se nachází na konci úvozu bývalé cesty, přístupný je z obce Zbuzany ulicí U menhiru III. Místo s dalekým výhledem na V zabraňuje výhledu nová výstavba obce...

Žďár nad Sázavou - cisterciácký klášter (Santini)

  Areál cisterciáckého kláštera 1706 - 1722, úpravy a novostavby; stavebník Václav Vejmuva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou Cisterciácký klášter ve Žďáře nad Sázavou byl na pomezí Čech a Moravy založen po příchodu prvních mnichů v roce 1252. Klasická řádová architektura...

Zelená hora - kostel sv. Jana Nepomuckého (Santini)

  Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 1719 - 1722, dokončení 1735, novostavba; stavebník Václav Vejmluva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou Velký ctitel mučedníka Jana Nepomuckého, Václav Vejmluva, zvažoval už od svého uvedení do funkce oslavu mučednické smrti...

Želiv - Klášterní kostel Narození Panny Marie (Santini)

  Klášterní kostel Narození Panny Marie 1719, oprava; stavebník Jaroným Hlína, opat premonstráckého kláštera v Želivi Gotická bazilika premonstráckého klášterního kostela Narození P. Marie v Želivi vznikla přestavbou původní románské stavby v pozdním 14. století. Po rozsáhlém požáru v roce...

Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna se nachází cca 8 km severně od Českého Krumlova ve směru na České Budějovice      Popis:    Klášter je položen na ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Vltavou. Vlastní klášter je samostatně ohrazený a k němu se po jihozápadní straně připojuje...

Zlaté Hory

Poutní místo je 14 km východně od Jeseníku odtud přes Rejvíz do Zlatých Hor, J 4 km         Historie:    Zvláštní je případ, který stál u zrodu poutního místa Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) ve Zlatých Horách (dříve Zuckmantel). V době 30leté války...

Znojmo - rotunda

Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě        Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, zapsaná do seznamu národních kulturních památek již 30. března 1962, je dnes řazena na třetí místo v pořadí důležitosti památek na našem území, hned za Pražským hradem a...

Zvole - kostel sv. Václava (Santini)

  Kostel sv. Václava 1713 - 1717, přestavba a dílčí novostavba; stavebník Václav Vejmluva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou Původně středověký kostel sv. Václava byl počátkem 18. stol. ve značně zchátralém stavu. Santini prováděl jeho přestavbu jako součást celého komplexu...
Záznamy: 101 - 111 ze 111
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5