Mystická místa - Čechy

Maková hora - poutní místo

Významné poutní místo se nachází na zalesněném vrcholku. Na něm se tyčí barokní kostel, postavený v letech 1719-22 podle návrhu architekta Carla Antonia Canevalleho. Současně s kostelem byl vystaven i klášter karmelitánů. Roku 1877 vznikla křížová cesta, která však dnes již neexistuje. Poutě byly...

Mariánská Týnice - Poutní kostel Zvěstování P. Marie a cisterciácké probošství (Santini)

  Poutní kostel Zvěstování P. Marie a cisterciácké probošství 1710, 1720 - 1764, novostavba; stavebnící opati cisterciáckého kláštera v Plasích Jako jeden z nejbohatších církevních ústavů v Čechách dokázal plaský klášter využít Santiniho schopností v plné míře. V pamětním zápise kláštera je v...

Milešovka (hora)

Milešovka (německy Milleschauer, Donnersberg) je nejvyšší hora Českého středohoří. Její vrchol leží ve výšce 836,5 metrů nad mořem. Jméno získala podle nedalekého Milešova (2 km). Byla zde zřízena národní přírodní rezervace (51,3 ha, od roku 1951). Z vrcholu hory je kruhový rozhled do dalekého...

Mladotice - Kaple Jména Panny Marie (Santini)

  Kaple Jména Panny Marie 1708 - 1710, novostavba; stavebník Eugen Tyttl, opat cisterciáckého kláštera v Plasích Pro potřebu ověření si architektových schopností zadal opat Eugen Tyttl projekt a stavbu menší kaple v Mladoticích. Na břehu tehdejšího rybníka, na podobně bažinatém podloží jako v...

Modlivý důl

Na severovýchod 12 km od okresního města Česká Lípa mezi obcemi Sloup v Čechách a Svojkov je jeden z kopců severní části Ralské pahorkatiny Slavíček vysoký 535 m n. m. Kopec je na katastru č. 750 654 obce Sloup v Čechách, je zalesněný a vede na něj vyznačená odbočka z turistické trasy. Jižně od něj...

Nečemice (kamenné řady)

Nečemický vrch - pohled od jihu Lokalita se nachází asi 1,5 km vzdušnou čarou od Nečemic, 10 km JV od Žatce, přibližně 5,5 km vzdušnou čarou od kounovských kamenných řad, na zvlněném severním úbočí Nečemického vrchu v cípu lesa na strmém svahu nad potokem tekoucím ze Lhoty ke Klučku asi 350 m JZ...

Neustupov

551 m.n.m.     Neustupov leží v pěkném údolí obklopeném malebnými lesy, rybníky a porostlými vrchy 555 m nadmořské výšky.      Popis:    Kostel je jednolodní, s apsidou a sakristií, s kaplí P. Marie po severní straně a s dvěma přístavky po jižní...

Obyčtov - kostel Navštívení P. Marie (Santini)

  Kostel Navštívení P. Marie do 1723 projekt, realizace 1730 - 1734; stavebník Václav Vejmluva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou Poutní kostel nechal v Obyčtově v 1. polovině 18. století vybudovat žďárský opat Václav Vejmluva, autorem projektu byl J. B. Santini. Velkou raritou...

Olomouc - sv. Jan Sankander

Poutní místo sv. Jan Sankander se nalézá v historické části města Olomouce, na styku ulic Mahlerovy a Na hradě.      Popis:    Dominantním prvkem je prostor střední elipsovité části s kruhovým podlažním otvorem, kterým proniká denní světlo z lucerny kopule až do...

Orasice (menhir)

13°54´20´´ 50°23´13´´ 190 m.n.m. Menhir Orasice - celkový pohled Menhir se nalézá na severozápadním okraji Orasic, cca 100 metrů od kostela, pod stromem u polní cesty.      Popis:    Barva šedohnědá, jemný pískovec či křemenec s patrnými valounky křemene....

Ortel (hora)

Ortel (německy Ortelsberg, 554 m n. m.) je výrazný znělcový vrch nacházející se ve Cvikovské pahorkatině v severních Čechách. Bývalo zde popraviště města Cvikova. Na vrcholu se nachází skalní vyhlídka s omezeným rozhledem, jemuž brání vzrostlý les. Z okolních křídových pískovců, které se nacházejí...

Ostrá - kalvárie

Barokní poutní místo se nachází na vrchu Kalvárie nad obcí Ostré, která je vzdálena 1,5 km od Úštěku. Poutní areál byl vystavěn v letech 1703 – 1707 jezuity, za autora stavby je považován známý barokní stavitel italského původu Octavio Broggio. K místu vede křížová cesta, která ústí na spodní...

Osvětimany - Hora svatého Klimenta

Poutní místo naleznete 18 km - západně - od Uherského Hradiště. Z Brna příjezd po dálnici D1, v Holubicích odbočit vpravo - 50 (směr Uherské Hradiště) přes Slavkov, Bučovice, za Kožušicemi odbočit vpravo přes Střílky do Koryčan, odtud jihovýchodně po silnici (směr Osvětimany) cca 7 km, vlevo - z -...

Oybin (hora, hrad, klášter)

Oybin (česky Ojivín či Ojvín) je lázeňské a výletní městečko na jihovýchodě Saska, v okrese Zhořelec, poblíž hranic s Českou republikou. Městečku dominuje mohutná pískovcová stolová hora s ruinami stejnojmenného hradu a kláštera.   První zmínky o hradu jsou z počátku 13. století. Žitavsko...

Panenské Břežany - Kaple svaté Anny (Santini)

  Kaple svaté Anny 1705 - 1707, novostavba; stavebník Helena Pieroni da Cagliano, abatyše svatojiřského kláštera benediktinek na Pražské hradě Jednu z nejkomplikovanějších a přitom skvěle čitelných staveb z autorova nejranějšího období představuje kaple vystavěná v parku letní rezidence...

Panenský Týnec

360 m.n.m.     Panenský týnec - letecký snímek kostela s klášterem Nedostavěný gotický klášterní chrám se řadí svou uměleckou hodnotou k nejdokonalejším českým památkám.      Popis:    Chrám se skládá z 21 metrů dlouhého kněžiště, které je 9 m...

Plasy - Konvent cisterciáckého kláštera (Santini)

  Konvent cisterciáckého kláštera 1710 - 1740, novostavba; stavebník Eugen Tyttl, opat cisterciáckého kláštera v Plasích Několik desítek kilometrů na sever od Plzně, metropole západních Čech, leží Plasy, město soustředěné kolem areálu bývalého cisterciáckého kláštera. Tady byl, uprostřed...

Porta Bohemica

Brána Čech (latinsky Porta Bohemica) se nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje do Českého středohoří. Řeka Labe zde vytvořila velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého středohoří. Nádherné panorama je možné vychutnat z řady míst. Na pravém břehu Labe to je vrch...

Praha - Hůrka

Neolitická svatyně v Praze         Archeologové v Praze Na Hůrce odkryli 6200 až 6500 let starou svatyni z mladší doby kamenné zvanou rondel. Jde o kruhové prostranství o průměru 23 metrů, které bylo ohrazené dvěma příkopy a třemi palisádami. Vstupovalo se do něj dvěma...

Praha - Kolowratský palác (Santini)

  Kolowratský palác (Italské velvyslanectví, Nerudova ulice) projekt 1706, výstavba 1716 - 1721, novostavba; stavebníci Norbert Leopold hrabě Kolowrat-Libštejnský (projekt), Norbert Vincenc hrabě Kolowrat-Libštejnský (realizace) Projekt na Kolowratský (později Thunovský) palác v malostranské...

Praha - Kostel Panny Marie Božské prozřetelnosti (Santini)

  Kostel Panny Marie Božské prozřetelnosti (Nerudova ulice) 1703 - 1707, provedení stavby s dílčími změnami proti staršímu projektu; stavebník Jan Mario Hložek, probošt koleje theatinů na Malé Straně V rámci duchovního kvasu 16. století nedošlo pouze ke vzniku jezuitského řádu, ale také...

Praha - Kostel sv. Františka Serafinského (Santini)

  Kostel sv. Františka Serafinského (Křížovnické náměstí) Ve své době nesmírně významnou architekturu kostela svatého Františka Serafinského, budovaného v letech 1679-1685 a až do poloviny dvacátých let 18. století postupně vybavovanou mobiliářem a uměleckými díly, navrhl pro Jana Bedřicha z...

Praha - Morzinský palác (Santini)

  Morzinský palác (Rumunské velvyslanectví, Nerudova ulice) 1713 - 1714, přestavba; stavebník Václav hrabě Morzin Morzinský palác v Ostruhové (dnes Nerudově) ulici, fungující dnes jako rumunské velvyslanectví,  vznikl přestavbou celkem čtyř výstavných renesančních měšťanských domů. Ty...

Praha - Palác hrabat z Lissau (Santini)

  Palác hrabat z Lissau (Staroměstské náměstí) po roce 1700, přestavba a částečná novostavba; zbořeno 1896; stavebník Rudolf Josef hrabě z Lissau Pražské putování začíná na Staroměstském náměstí, přestože zde dnes žádné Santiniho dílo nenajdeme. Jednak proto, že právě Staroměstské náměstí...

Pražský hrad

Nejstarší církevní architektura Pražského hradu v 9. a 10. století Grantová agentura České republiky, reg. č. 404/97/1056, 1997-1999      Popis:    Z kostela Panny Marie, z písemných pramenů známého jako první hradní sakrální stavba z období vlády knížete Bořivoje...
Záznamy: 51 - 75 ze 111
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>