Mystická místa - Čechy

Hradišťko (menhir)

   14°55´28´´ 50°09´56´´ 180 m.n.m.     Kámen stojí na okraji lesa ve vzdálenosti asi 100 metrů od levého břehu Labe a zhruba 600 metrů západně od obce Hradišťko, asi 8 km jihovýchodně od Lysé nad Labem, na jeho levém břehu, necelý kilometr od obce Hradišťko. Je možné, že...

Hřivčice (menhir)

13°55´05´´ 50°20´02´´ 320 m.n.m. U silnice z Vrbna do Peruce stojí v obci Hřivčice za nízkým plůtkem štíhlý pískovcový sloup s textem "Starý ukazatel směru cest z r. 1680.      Popis:    Pískovec, výška - 1,8 m, hmotnost - 0,6 t, štíhlý kamenný sloup. Dobře...

Hubenov, hospodářský dvůr (Santini)

  Barokní hospodářský dvůr Hubenov leží severovýchodně od Kralovic. V roce 1337 se zde nacházela ves, která se jmenovala Královská Hora. Její okolí včetně přilehlého lesa i pozemky, na nichž dnes stojí barokní dvůr, bylo od roku 1328 majetkem plaského kláštera. Tato ves však v době husitských...

Jakub

Prastará románská osada JV od Kutné Hory s panským sídle při rozhlehlé návsi a s kostelem sv. Jakuba.      Popis:    Panská jednolodní emporová stavba z velkých kvádrů, většinou omítnutá, s apsidou a západní věží, která má potrojná okénka ve dvou patrech. Bohatá...

Janovické poustevny

Zdejší poustevny zde byly vytesány mnichy po zrušení jejich kláštera v Jablonném v Podještědí na konci 18. století. Mniši se zde věnovali léčitelství a pomáhali místním lidem s nejrůznějšími problémy. Po jejich smrti bylo místo vysvěceno a započala zde tradice poutí. Později zde byl vytesán Boží...

Jaroměřice u Jevíčka

Poutní místo naleznete 16 km jihojihovýchodně od Moravské Třebové. Ze silnice Brno- Svitavy - 43 -, 5 km - jih - od Svitav odbočit na - 366 - přes Jevíčko do Jaroměřic.      Popis:    Ústředním bodem je hlavní oltář s obrazem Vykupitele (Salvátora) posvěcený v...

Jemníky (menhir)

     14°07´02´´ 50°12´40´´ 280 m.n.m.   Menhir se nacházel ještě v polovině našeho století u silnice do Netovic severně od obce Jemníky, jihovýchodně od Slaného.      Popis:    Menhir se nacházel ještě v polovině našeho století u silnice...

Jesenec

Poutní místo naleznete 26 km severozápadně od Prostějova - odtud  přes Konici do Jesence.      Popis:    Hlavní oltář zasvěcený sv. Liboru s řezbami ve tvaru rozhrnutého baldachýnu je barokní umělecké dílo neznámého mistra. Nad svatostánkem je umístěn obraz...

Jizerské hory: Pohanské kameny

Skupina rulových balvanů, která nese romantický název Pohanské kameny se nachází nad údolím říčky Smědé při dnešní česko-polské hranici. Je opředená četnými pověstmi. Na nejvyšším ze zdejších kamenů se totiž nacházejí "obětní mísy", velké mísovité až kotlovité prohlubně. Zájem o ně přicházel...

Kájov

Poutní kostel Kájov leží 4 km západně od Českého Krumlova.      Popis:    Poutní místo se nachází na mírném návrší nad obcí. Poutní areál tvoří kostel s přilehlým kostelíkem Smrti Panny Marie, obklopený zdí bývalého hřbitova. Při severní straně kostela se...

Kalec, hospodářský dvůr (Santini)

  Hospodářský dvůr Kalec leží na západním okraji Plaska nedaleko středního toku řeky Střely. Vzhledem k plaskému klášteru, pod který tento dvůr spadal, bylo důležité, že již od středověku měli cisterciáci k této lokalitě vztah. Již roku 1346 se totiž uvádí v Kalci klášterní dvůr vysazený...

Kaple sv. Václava

  Svatováclavská kaple je mimořádnou svatyní katedrály. Hrob sv. Václava, nejposvátnější v českých zemích, trvá na tomto místě od translace světcova těla – uskutečněné kajícím se bratrovrahem Boleslavem I. (915 – 973) – z Boleslavi do jižní apsidy rotundy sv. Víta. Ucta k sv. Václavu...

Kladruby - Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta (Santini)

  1711 - 1726, oprava a přestavba; stavebník Maurus Finzguth, opat benediktinského kláštera v Kladrubech kladruby-pudorysZatímco Santiniho realizace pro plaský klášter byly řešeny v duchu jeho vnímání radikálního baroka, před zcela jinou otázku byl postaven při práci pro benediktinský klášter...

Klobuky (menhir)

13°59´08´´ 50°18´06´´ 303 m.n.m. Štíhlý vysoký menhir stojící v poli na mírné vyvýšenině u obce Klobuky. Po pravé straně od silnice z Klobuk do Peruce.      Popis:    Červeno hnědý železitý pískovec s výskytem světlých křemenných valounků. Rozměry: výška 3,4m nad...

Klokoty

450 m.n.m.   Na jihozápadním okraji města Tábor stojí poutní místo - barokní kostel Klokoty s komendou premonstrátského řádu.       Popis:    Kostel postaven na místě gotické tvrze z doby kolem r.1220, zničené v husitském období. Dnešní stavba (základ z...

Kluček (kamenné řady)

302 m.n.m. Mezi obcemi Lhota a Kluček jihovýchodně od Žatce nad mlýnem Tasov je mírně nakloněná náhorní plošina.      Popis:    Nakloněnou náhorní plošinu lemuje velké množství převážně zaoblených křemencových bloků. Původně zde bylo asi 5-6 kamenných řad, dnes...

Kostelec (u Tábora)

 584 m.n.m.     Pohled od severu (1880) Na vrchu 8 km severovýchodně od Tábora, u silnice na půl cesty mezi Chotovinami a Jistebnicí. Zmísta je daleký výhled na kotlinu Táborskou.      Popis:   Románsko-gotický kostel, obehnaný masivní zděnou...

Kounov (menhiry)

13°42´ 50°14´ 525 m.n.m.   Ve vzdálenosti 980 m od křižovatky žluté turistické značky se silnicí Kounov - Domoušice směrem na Domoušice protíná silnice řadu, která s největší pravděpodobností směřovala pod svah Roviny, směrem ke kótě 512,7...

Krnov - Cvilín

Na jihovýchodním okraji města Krnova na tzv. předním cvilínském kopci (437 m n.m.) nachází se poutní místo zvané Cvilín.      Popis:    Kostel, jehož dvouvěžová silueta vévodí širokému okolí, je barokní stavbou s hlavní lodí, boční, rozšíření je oboustranně...

Křtiny - kostel Panny Marie (Santini)

  Poutní kostel Jména Panny Marie 1718 - 1750, novostavba; stavebnící Hugo Bartlicius a další opati premonstráckého kláštera v Zábrdovicich u Brna Poutní kostel Jména P. Marie ve Křtinách u Brna patří k nejstarším moravským poutním místům. Podle pověsti ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a...

Kuks

Rozsáhlý barokní komplex dal postavit majitel zdejšího panství František Antonín Špork (německy Sporck) v letech 1692–1724. Do roku 1694 byly postaveny lázně, ve své době jedny z nejvýstavnějších v Čechách. Roku 1702 bylo postaveno divadlo a závodiště, 1704 lázeňský dům a domy pro hosty, v letech...

Kůlna (jeskyně)

  Kůlna je velká tunelovitá jeskyně, prorážející skalní ostroh Pustého žlebu 1 km jižně od obce Sloup v severní části Moravského krasu. Jeskyně je dnes součástí návštěvního okruhu veřejnosti přístupných Sloupsko-šošůvských jeskyní, s nimiž je propojena asi 25 m dlouhou štolou.   Jeskyně...

Ledce (menhiry)

14°01´55´´ 50°12´42´´ 310 m.n.m. Kameny stojí v polích severovýchodně od obce v místech, kde polní cesta vedoucí ze silnice mezi obcemi Přelíc a Studeněves kolem bývalého vojenského objektu přejde přes úvoz bývalé úzkokolejné dráhy. Místu se říká Ke dvěma...

Libenice (menhir)

 Tento velmi zajímavý rulový kámen dosahující výšky dvou metrů, se nacházel v lokalitě svatyně pravděpodobně keltské (4. stol. před. Kr.) Po archeologickém průzkumu byl přemístěn na nádvoří Archeologického ústavu do Prahy. Splňoval nějaký účel již v době používání objektu? Nebo byl na místo...

Líšno (menhir)

 Necelý kilometr od obce Líšno směrem severovýchodním, při silnici na Hliňánky, v místě s dalekým výhledem do krajiny k západu stojí křemencový kámen na jehož širší straně směřující východně je dobře znatelná rytina kříže.   Poznámky:    Metr od vztyčeného kamene leží snad...
Záznamy: 26 - 50 ze 111
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>