Mystická místa - Čechy

Radobýl (hora)

Radobýl je čedičový vrch ležící v Českém středohoří. Zvedá se nad vsí Žalhostice na pravém břehu Labe, 3 km západně od Litoměřic. Charakteristickou, zpola „vykousnutou“ siluetu kopce má na svědomí někdejší kamenolom, který v několika patrech odkryl a odtěžil velkou část západní strany kopce. Lomová...

Rajhrad - Benediktinské opatství (Santini)

  Benediktinské opatství s kostelem sv. Petra a Pavla 1721 - 1730, stavebník Antonín Pirmus, probošt rajhradský   V samotném srdci Moravy najdeme další místa, která kvůli Santinimu nesmíme vynechat. Už v roce 1048 bylo v Rajhradu u Brna zřízeno probošství řehole sv. Benedikta. Až do konce...

Rajnochovice

27 km východně od Přerova - odtud - 18 - přes Bystřici p. Hostýnem (v blízkosti poutní kostel Hostýn) do Komárna - odbočit vpravo přes Podhradní Lhotu do Rajnochovic.      Popis:    Chrám je architektonickým skvostem, jeho návrh pochází od italského architekta G....

Ratměřice

503 m.n.m.     Uprostřed obce Ratměřice se nachází kostel sv. Havla z roku 1220 v románském slohu, který byl později částečně dostavován. V blízkosti kostela je zámek v barokním slohu z r. 1750 s okolním  parkem a oborou se vzácnými...

Říp (hora)

Říp (455,2 m) je zdaleka viditelný vrch 4 km jižně od Roudnice nad Labem. Vrchol Řípu s románskou rotundou sv. Jiří vystupuje cca 200 m nad okolní plochou krajinu. Říp je památné místo české mytologie a historie. Podle pověsti sem přišel praotec Čech, přehlédl okolní krajinu a rozhodl se zde...

Sázava

     Popis:    Sázava samotná leží v dolíku a obtéká jí řeka Sázava, která také tvoří tzv. Ostrov. Sázavě vévodí klášter, který je již na vyvýšenině.     Historie:    Archeologické nálezy datují počátky osídlení do doby neolitické....

Sázava (klášter)

Sázavský klášter, později přestavěný na zámek, leží ve městečku Sázava nad stejnojmennou řekou. Nejstarší zmínky o klášteru sahají do roku 1032. U jeho zrodu stáli kníže Oldřich a (tehdy ještě poustevník) Prokop, kolem něhož se zde tvořila skupina následovníků již asi od roku 1009. Kníže Oldřich v...

Sedlec u Kutné Hory (Santini)

  Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křtitele 1703 - 1708, přestavba a obnova středověkého chrámu; stavebník Jindřich Snopek, opat cisterciáckého kláštera v Sedlci Kutná Hora jako druhé nejvýznamnější město království se stala prvním svědectvím Santiniho invence a mistrovského...

Skalka

Barokní poutní areál, tvořený kostelem, klášterem a poustevnou, byl vystavěn na sklonku 17. století. Chrám je zasvěcen sv. Máří Magdaleně, vzorem pro stavitele Kryštofa Dientzenhofera byla kaple v Aix-en-Provence. Zajímavostí je vnitřní výzdoba kostela, která imituje krápníkovou jeskyni. Po velkém...

Slavětín (menhir)

13°54´00´´ 50°21´20´´ 210 m.n.m. Menhir stojí na křižovatce polních cest poblíž malého rybníčku, pod osamělým stromem - lípou nedaleko železniční zastávky Slavětín nad Ohří na rovině rozkládající se severozápadně od obce, asi 1 km od kaple sv....

Stará Voda

  30 km severovýchodně od Olomouce, odtud přes Šternberk do Moravského Berouna, zde odbočit vpravo přes N. Vésku do Města Libavá, Stará Voda - severovýchod - 4 km. Varianta: Z Nového Jičína na Opavu, 8 km za Fulnekem odbočení vlevo přes Vítkov do Budišova n. Budišovkou, odtud jihojihozápadně...

Štípa

Poutní místo naleznete 6 km severovýchodně od Zlína, odtud směr Fryšták - po 4 km odbočit přes Kostelec na Štípu      Popis:    Nynější mariánská svatyně je rozsáhlá jednolodní, převážně barokní stavba, která spolu s klášterní budovou tvoří jednu z největších a...

Stradonice (oppidum)

  Oppidum Stradonice bylo jedno z nejvýznamnějších keltských oppid na území Čech. Nacházelo se na náhorní plošině vrchu Hradiště v nadmořské výšce 380 m a zaujímalo plochu 90,3 ha. Vrch Hradiště je břidlicový blok situovaný mezi obcemi Nižbor a Stradonice oddělený ze dvou stran ostře...

Suchdol - Jednov

20 km severozápadně od Prostějova - odtud - 18 - Ohrozim ve Vicově odbočit na Ptení, přes Ptenský Dvorek do Suchdola - Jednova     Popis:    Při vstupu do chrámu upoutá poutníka neobyčejně světlý interiér jasných barev, sladěný s vnitřní výzdobou. Hlavní oltář má nad...

Sušice - kaple Anděla strážce

Barokní kaple Anděla strážce        Popis:    Poutní kaple Anděla Strážce na kopci Stráž je z let 1682 - 1683. Prostranství kolem ní bylo ohrazeno ambity a pak i kaplemi v nárožích. Je otevřena každoročně o sušické pouti první neděli v září. Na vrchu v...

Svatá Hora u Příbrami

  Svatá Hora je významný barokní areál a poutní místo na vrchu (586 m) u Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 × 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, přestavěný a rozšířený v...

Svatováclavská rotunda na Malé Straně v Praze

Svatováclavská rotunda na Malé Straně v Praze čekala na své znovuobjevení celá staletí. Její zpřístupnění je závislé na finančních darech veřejnosti. V únoru roku 2004 našli archeologové na Malostranském náměstí v Praze pozůstatky rotundy sv. Václava z konce 11. století.   Soutěžní otázka za...

Svatý Jan pod Skalou

Ivan Slavík - Svatý Ivan Poustevník U zrodu českého křesťanství stojí postavy tří světců: svaté Ludmily, jejího vnuka knížete svatého Václava ( vládl 922 - 929 ) a svatého Ivana. Co do místa, hraje tu svou roli kraj blízko Berouna, neboť na zdejším Tetíně došlo k setkání poustevníka s Ludmilou a...

Svatý kámen

1,5 km jihovýchodně od Rychnova nad Malší a 4 km západně od hraničního přechodu s Rakouskem - Dolní Dvořiště / Wullowitz.      Popis:    Poutní kostel se nalézá na mírném návrší, s přístupovou cestou vroubenou šesti kapličkami. Barokní kostel Panny Marie Sněžné...

Svatý Kopeček

Svatý kopeček naleznete 8 km severovýchodně od Olomouce, odtud směr Opava v Chvalkovicích (místní část Olomouce) odbočit vpravo na Svatý Kopeček 382 m n.m., dříve Hora premonstrátská, Svatá Hora      Popis:    Uzavřený poutní areál na Svatém Kopečku sestává z...

Uherský Brod

Poutní místo se nachází 15 km východně od Uherského Hradiště. Z Brna po dálnici D1 v Holubicích odbočit vpravo, přes Slavkov a Uherské Hradiště do Uherského Brodu.      Popis:    Areál dominikánského kostela a kláštera se nachází v historické části Uherského...

Velehrad

K nejznámějším a mimořádně živým poutním místům v arcidiecézi patří Velehrad (bazilika minor), spojený s tradicí cyrilometodějskou. Kult slovanských apoštolů, kteří jsou spolu se sv. Benediktem spolupatrony Evropy, činí z Velehradu místo přesahující svým významem hranice našeho...

Vinařice (menhir)

Obec leží asi 7 kilometrů od okresního města Kladno v Středočeském kraji na úpatí Vinařické hory (413 m n.m)vyhaslé sopky, která je posledním výběžkem vyvřelého třetihorního čedičového Českého středohoří, kdy dolík mezi vrcholem hory a nižším návrším nad Vinařicemi, označuje vyústění bývalého...

Vladař (hora)

Nedaleko Žlutic na Karlovarsku se do nadmořské výšky téměř 700 metrů zvedá majestátná hora, jejíž výhodnou polohu využili i Keltové, kteří zde vybudovali jednu z nejvýznamnějších pevností střední Evropy.   Čedičová hora Vladař, součást Tepelské vrchoviny, je výraznou dominantou kraje s...

Vyšehrad

Místo se silnou energií, nevysvětlenou minulostí a spoustou souvisejících legend a pověstí najdeme přímo v srdci Prahy, či přímo v srdci naší vlasti, nedaleko skály odkud kněžna Libuše věstila Praze budoucí slávu. Vyšehrad je všeobecně považován za jedno z posvátných míst našeho národa z kterého...
Záznamy: 76 - 100 ze 111
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>