Archiv článků

Záhada bermudského trojúhelníku

17.09.2016 09:36
  Jednoho slunného dne před 57 lety vyrazilo pět vojenských letadel ze své základny na Floridě na běžnou tréninkovou misi. Let byl znám pod označením Let 19. Jenže ani posádku, ani stroje již...

Proč se husitští reformátoři s takovým nasazením ujali nápravy církve

17.09.2016 08:40
  Chceme-li pochopit, proč se husitští reformátoři s takovým nasazením ujali nápravy církve, je třeba se podívat daleko před období, v němž mistr sipka Jan Hus započal svoji kritiku církevních...

Ákáša a Ákášická kronika v indické filozofii

12.09.2016 15:43
  Přednáška předního českého myslitele Roberta Nevy z cyklu Mystéria Starověku.   Vstupné: 50,- Kč  Začátek: 27.9.2016 od 20 hodin Místo: sál U Boudů (Praha -...

Husitské církve

11.09.2016 08:41
  Lze konstatovat, že počínaje rokem 1418 se v husitském prostředí postupně etablovaly tři konfesní směry. Jeden reprezentovali pražané, druhý sipka táboři, k nimž měl blízko i Žatecký svaz, a...

Kde je Boiohaemum?

10.09.2016 15:40
  Kde leželo Boiaimon/Bouíaimon/Boiosedos (Boiohaemum)?   Zda byli Bójové jedním z keltských kmenů nebo jestli (nadřazené) označení Bójové patří nekolika konkrétním kmenům - podobně jako...

Vlastnosti hledajícího

10.09.2016 12:43
  "Žák má mít prudkou a nepřetržitou touhu osvobodit se od životních běd a dosáhnout nejvyššího duchovního blaha. Nemá míti ani nejmenší touhy po něčem jiném." Šrí Ramana Maharši   Ani...

Neznámá energie Roberta Pavlity

04.09.2016 13:15
  Na dveře Fyziologické katedry lékařská fakulty Karlovy university v Hradci Králové zaklepal padesátiletý prošedivělý muž. "Rád bych si něco ověřil, když dovolíte. Léta se zabývám telekinezí a...

Nikola Tesla a tunguzský experiment?

04.09.2016 11:08
  V 7.17 ráno 30 července 1908 zničila obrovská exploze více než 40,000 stromů v oblasti Tunguzska v centrální Sibiři a zdevastovala území v okruhu sedmdesáti kilometrů od epicentra výbuchu na...

Magnetické anomálie

03.09.2016 12:22
  Geomagnetické pole se skládá z několika částí. Hlavní složku vytváří výše popsaný virtuální magnetický dipól. Skutečné magnetické pole Země však vykazuje ještě další komponenty nedipólové...

Jak předcházet útokům

28.08.2016 11:05
  Mnoho lidí se zajímá o to, jak zvýšit svou ochranu proti působení temných sil a nepříznivé magii, kterou mohou spustit třeba i jen cizí nenávistné či závistivé myšlenky. V poslední části...

Táborská hereze

28.08.2016 08:44
  Na Táboře, kde byla svoboda hlásání slova božího (jeden ze 4 sipka artikulů) dovedena do krajnosti, však vznikla v tomto ohledu poněkud komplikovaná situace. Někteří „učedníci“ se mohli...

Tunguzský kráter vypátrán ?

27.08.2016 23:10
    Téměř po 100 letech hledání italští vědci pravděpodobně našli kráter, který vznikl v roce 1908 po dopadu meteoritu do Tunguzské oblasti. Sibiřské jezero Čeko mohl vyhloubit jeden z...

Obrana proti černé magii

21.08.2016 10:57
  Většina duchovních poradců a věštců se ve své praxi setkává s klienty, kteří mají podezření, že na ně byla uvalena kletba. Občas dokonce sami můžeme takový dojem nabýt. Jak věrohodně...

Babylón

20.08.2016 23:24
  Starověká říše ležící na obou březích řeky Eufrat (Purat), na pláních Šinar asi 80 km jižně od Bagdádu. Vnitřní hradby byly postaveny z nepálených cihel a skládaly se ze dvou zdí. Tloušťka...

Eneolit (doba měděná)

20.08.2016 23:06
  Eneolit (z latinského aeneus - měděný), jinak také chalkolit (z řeckého chalkos - měděný, lithos - kámen) či česky doba měděná, je označení pro historické období v pravěku - závěrečnou fázi...

Mayská mytologie

20.08.2016 22:20
  Mayská mytologie je část mezoamerického bájesloví a zahrnuje všechny příběhy Mayů, ve kterých jsou zosobněny přírodní síly, božstva a hrdinové, kteří vzájemným působením hrají v příbězích...

Pozdněpaleolitické kultury

20.08.2016 21:59
  Azilien Azilien je evropská pozdněpaleolitická archeologická kultura, pojmenovaná dle francouzské lokality Mas d´Azil (Ariège). Tato kultura datovaná přibližně do let 12 000 až 9 500 BP, byla...

Rady k buddhistické meditaci

20.08.2016 15:05
  Pokud hledáte rady k meditaci, nemůžete najít důvěryhodnější zdroj než J. S. 17. Karmapu Thinle Thaje Dordžeho, mistra buddhistické meditace a hlavního představitele linie Karma Kagjü...

Jak být buddhistou

20.08.2016 15:04
  Buddhisté se obvykle považují za šťastné lidi. Když se však staneme buddhisty, svět kolem nás se tím magicky nezmění tak, aby vyhovoval našim potřebám. Co se tedy změní? Abychom mohli být...

Spirály uvnitř Země

20.08.2016 12:10
  Magnetické pole vzniká na atomové úrovni díky rotaci elektronů se záporným nábojem kolem osy elektronu a kolem jádra atomu. Tyto rotace a malý proud cirkulující v atomu vytvářejí magnetické...

Pražská a táborská věrouka

20.08.2016 08:42
  Společným věroučným východiskem bylo učení sipka Jana Viklefa a M. sipka Jana Husa a fundamentem obou konfesí Písma Starého i Nového zákona obsahující zákon boží, který pro Husa představoval...

Hrozí kvůli vedrům masivní uprchlická krize?

16.08.2016 14:57
  Letošní léto na Blízkém východě překonalo všechny teplotní rekordy, ale klimatologové varují, že to může být pouhá předzvěst krušné budoucnosti. Pokud se jejich předpovědi naplní, nedostatek...

Platón: Tímaios (o Atlantidě)

14.08.2016 21:37
  (V upraveném překladu Františka Novotného)       Hermokratés: Vskutku, nám nebude chybět dobrá vůle, jak řekl tuhle Tímaios, Sókrate, a nemáme žádný důvod, proč bychom ti...

Základy meditace

14.08.2016 15:09
  Když začínáme s meditací Diamantové cesty, děje se něco legračního. Často začínáme praktikovat s očima dokořán a hlubokou inspirací. Konečně máme metody, které jsou praktické, radostné a...

Hvězda, kterou mohla zkrotit jiná civilizace, se chová ještě podivněji, hlásí Keplerův teleskop

13.08.2016 19:05
  Minulý rok astrofyzici ohlásili objev hvězdy, která se chová netypicky. Někteří renomovaní fyzici dokonce navrhli, že by mohlo jít o hvězdu zkrocenou mimozemskou civilizací. Analýza dat...

Dalajláma přijede v říjnu do Prahy

06.08.2016 13:44
  Tibetský duchovní vůdce dalajláma přijede v říjnu do Prahy. Vystoupí na konferenci Forum 2000, kterou založil Václav Havel, a na veřejné přednášce. Na svém webu to ve středu oznámili...

Oficiální vládní údaje o britském UFO na internetu

06.08.2016 12:10
  Národní archiv ve Velké Británii zveřejnil některé vládní dokumenty, jež se týkají neidentifikovatelných létajících objektů. Soubory ve formátu PDF obsahují celé spektrum dokumentů, které se...

Kam mizí soucit?

31.07.2016 22:40
  Většina z nás se ptá, kam se řítí náš svět, co můžeme sami udělat? Hrůzstrašně, ale také aktuálně zní rozhovor s někdejším policejním důstojníkem.   Elitní instruktor Pavel Černý však...

Spirálové magnetické pole Slunce

23.07.2016 12:06
  Slunce je obrovským magnetem -- jeho magnetické pole prochází celou Sluneční soustavou počínaje Merkurem a daleko za Plutem konče. Jediný důvod, proč jej nepoci»ujeme i na Zemi je ten, že...

Středověk

16.07.2016 23:03
  Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance. Středověk je obvykle ohraničen pádem Západořímské...

Odhalila družice Cobe

16.07.2016 22:06
  Očima profesora Paula Daviese z knihy Jiří Grygar - věda a víra   Když byla v r. 1989 úspěšně vypuštěna americká umělá družice COBE (Cosmic Background Explorer) - Výzkumník záření...

Současná tvář buddhismu

15.07.2016 15:08
  V Tibetu byly tři možnosti, jak následovat Buddhovu stezku. Stát se mnichem, praktikovat jako laik nebo být jogínem. Mniši a mnišky žili odděleně v mužských a ženských klášterech s přísnými...

Bohunicien

09.07.2016 22:48
  Bohunicien je kamenná štípaná industrie mladého paleolitu, jejíž nositelé se pohybovali na území jižní Moravy někdy před 40 000 až 35 000 lety. O identitu představitelů se vedou spory, jelikož...

Přepólování magnetického pole Země

09.07.2016 12:19
  Z geologického záznamu je známo, že v minulosti se severní a jižní magnetický pól poměrně často prohazovaly. Říkáme, že docházelo k přepólování zemského magnetického pole. Počítačová simulace...

RS-28 Sarmat: Ruská super raketa pro konec světa

09.07.2016 08:20
  Moskva je podle ruských médií připravena otestovat novou mezikontinetální balistickou raketu ICBM (InterContinental Ballistic Missile) RS-28 Sarmat. Cílem rakety není nic menšího, než zasadit...

Historie Babylónu

08.07.2016 23:25
  Babylón byl založen již v akkadském období, ale svůj největší význam získal až v starobabylónském období za Chammurabiho (1792 př. n. l. – 1750 př. n. l.). V roce 1570 př. n. l. přešla vláda...

Mezolit (střední doba kamenná)

02.07.2016 23:14
  Mezolit (z řec. mesos, μεσος = střední a lithos, λιθος = kámen) nebo také střední doba kamenná označuje období mezi 10 000 př. n. l. až 8000 př. n. l. a končí začátkem neolitizace Evropy....

Magdalénien

02.07.2016 22:50
  Magdalenién je archeologická kultura zaujímající svrchní (pozdní) část mladého paleolitu (přibližně 17 až 11 tisíc let BP). Jedná se o poslední velkou civilizaci období paleolitu. Je...

Ninel Kulagina

02.07.2016 13:19
  Možná si mnozí vzpomenou na záběr z filmu „Dotek medůzy“ – Lino Ventura se dívá na černobílé dokumentární záběry, ve kterém žena pohybuje drobnými předměty na stole a otáčí střelkou...

Místo pro meditaci a modlitbu - Dubňany u Hodonína

28.06.2016 21:12
Podařilo se nám vztyčit 22.6. pro ochranu naši země dva menhiry u Hodonína, vyšší měří kolem šestimetrů nad zemí. Spirála je Jákobův žebřík, zasvěcení cesty do nebes a nazpět k matce zemi a...

27.9.2016 - Mystéria starověku

28.06.2016 07:30
  Vstupné: 50,- Kč  Začátek: 27.9.2016 od 20 hodin Místo: sál U Boudů (Praha - Kolovraty) > Klub U Boudů   Přednáška předního českého myslitele Roberta...

Sucho je horší než povodně

27.06.2016 05:27
  Na třetině území Česka jsou menší toky vystaveny velkému riziku, že vyschnou, varuje hydrobiolog Petr Pařil. Přestože se zdá, že v uplynulých týdnech vydatně pršelo, hladina spodních vod je...

Popis Tunguzské události

26.06.2016 13:15
Obyvatele centrální Sibiře u řeky Podkamenaja Tunguska ozářilo silné světlo, do něhož se ani nedalo podívat. Pak se ozvala série výbuchů a vysoký sloup prachu a dýmu z požáru se zvedl k...

Menhiry a budoucnost

26.06.2016 07:24
  Británie byla a je jednou z osudových velmocí světa, jejíž pramatkou je severní Maroko a Bavorsko. V severní Africe se utvářela civilizace zvoncových pohárů, která navázala na neolitické...

AstroPulse: Rekonstrukce mimozemského signálu

25.06.2016 23:46
  Hledání krátkého širokopásmového signálu je od hledání tradičního signálu v úzkém frekvenčním pásmu naprosto odlišné. Tradiční výzkum SETI@home prohledává rádiové vlny okolo frekvence vodíku,...

Paleolit (starší doba kamenná)

25.06.2016 22:19
  Paleolit (z řeckého πάλαιος palaios – „starý“ a λίθος lithos – kámen) neboli starší doba kamenná je označení nejstaršího a nejdelšího (99 %) období lidských dějin. Paleolit začal v době, kdy...

AstroPulse: Nový pohled na oblohu

19.06.2016 07:44
  Myšlenkové pochody mimozemšťanů Kdybyste byli členy mimozemské civilizace, která se snaží o komunikaci na velkou vzdálenost, jaké technické vybavení a metodu byste zvolili? Na tuto...

Megalitická kultura

18.06.2016 18:21
  Jako megalitická kultura se nepřesně označuje řada vzájemně nesouvisejících kultur z období pozdního neolitu, eneolitu a doby bronzové, jejichž jediným společným znakem jsou stavby z převážně...

Platnost federálních zákonů v Oblasti 51 ?

11.06.2016 12:00
  Zatímco všechny předchozí hypotézy jsou jen divoké spekulace, jedno je téměř jisté. Zaměstnancům se zde nedaří moc dobře. Jedna z mála ověřených zpráv z Area 51 mluví o žalobě na vládu – šest...

Další teorií jsou testy nepřátelských a tajných zbraní

11.06.2016 11:58
  Pravý důvod, proč Američané tak tají, co se v Area 51 dělo a dodnes děje, najdete jinde. Až v Evropě a Asii. Právě ruské, čínské a jiné zahraniční zbraně se zde totiž testovaly. Americká...
Záznamy: 201 - 250 ze 3213
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>