Mudry

Jak mudry působí?

15.11.2014 14:08
  Čím déle o působení muder přemýšlím, tím víc se moje srdce naplňuje úctou před tím podivuhodným světem, kterým jsme my sami a ve kterém žijeme. Tyto velkolepé souvislosti a dokonalý řád ve velkém i v malém nikdy nebudeme schopni zcela pochopit – a tak je to také dobře. Můžeme si například...

Jak se používají mudry k léčení tělesných potíží?

14.11.2014 14:07
  Mudry, které se pouţívají proti nejrůznějším nemocem, nalezneme převáţně v čínské medicíně. Mají většinou svůj původ v učení o pěti elementech (viz příloha C), jehoţ principy jsou dnes známé a rozsáhle uznané i na Západě. Ale i indický mistr jógy a léčitel Kešav Dev, který intenzivně zkoumal...

Mudry a barvy

19.04.2014 14:06
  I barvy ovlivňují nás a náš ţivot na všech úrovních. V terapii barvami se různé barevné tóny uţívají cíleně k regeneraci orgánů a ţláz, k aktivaci vylučování, dýchání, krevního oběhu atd. Barvy také ovlivňují naši náladu a kaţdou duševní činnost. Červená povzbuzuje krevní oběh, činí nás...
Záznamy: 11 - 13 ze 13
<< 1 | 2