Mystická místa - Čechy

Klobuky (menhir)

13°59´08´´ 50°18´06´´ 303 m.n.m. Štíhlý vysoký menhir stojící v poli na mírné vyvýšenině u obce Klobuky. Po pravé straně od silnice z Klobuk do Peruce.      Popis:    Červeno hnědý železitý pískovec s výskytem světlých křemenných valounků. Rozměry: výška 3,4m nad...

Klokoty

450 m.n.m.   Na jihozápadním okraji města Tábor stojí poutní místo - barokní kostel Klokoty s komendou premonstrátského řádu.       Popis:    Kostel postaven na místě gotické tvrze z doby kolem r.1220, zničené v husitském období. Dnešní stavba (základ z...

Kluček (kamenné řady)

302 m.n.m. Mezi obcemi Lhota a Kluček jihovýchodně od Žatce nad mlýnem Tasov je mírně nakloněná náhorní plošina.      Popis:    Nakloněnou náhorní plošinu lemuje velké množství převážně zaoblených křemencových bloků. Původně zde bylo asi 5-6 kamenných řad, dnes...

Kostelec (u Tábora)

 584 m.n.m.     Pohled od severu (1880) Na vrchu 8 km severovýchodně od Tábora, u silnice na půl cesty mezi Chotovinami a Jistebnicí. Zmísta je daleký výhled na kotlinu Táborskou.      Popis:   Románsko-gotický kostel, obehnaný masivní zděnou...

Kounov (menhiry)

13°42´ 50°14´ 525 m.n.m.   Ve vzdálenosti 980 m od křižovatky žluté turistické značky se silnicí Kounov - Domoušice směrem na Domoušice protíná silnice řadu, která s největší pravděpodobností směřovala pod svah Roviny, směrem ke kótě 512,7...

Krnov - Cvilín

Na jihovýchodním okraji města Krnova na tzv. předním cvilínském kopci (437 m n.m.) nachází se poutní místo zvané Cvilín.      Popis:    Kostel, jehož dvouvěžová silueta vévodí širokému okolí, je barokní stavbou s hlavní lodí, boční, rozšíření je oboustranně...

Kuks

Rozsáhlý barokní komplex dal postavit majitel zdejšího panství František Antonín Špork (německy Sporck) v letech 1692–1724. Do roku 1694 byly postaveny lázně, ve své době jedny z nejvýstavnějších v Čechách. Roku 1702 bylo postaveno divadlo a závodiště, 1704 lázeňský dům a domy pro hosty, v letech...

Kůlna (jeskyně)

  Kůlna je velká tunelovitá jeskyně, prorážející skalní ostroh Pustého žlebu 1 km jižně od obce Sloup v severní části Moravského krasu. Jeskyně je dnes součástí návštěvního okruhu veřejnosti přístupných Sloupsko-šošůvských jeskyní, s nimiž je propojena asi 25 m dlouhou štolou.   Jeskyně...

Ledce (menhiry)

14°01´55´´ 50°12´42´´ 310 m.n.m. Kameny stojí v polích severovýchodně od obce v místech, kde polní cesta vedoucí ze silnice mezi obcemi Přelíc a Studeněves kolem bývalého vojenského objektu přejde přes úvoz bývalé úzkokolejné dráhy. Místu se říká Ke dvěma...

Libenice (menhir)

 Tento velmi zajímavý rulový kámen dosahující výšky dvou metrů, se nacházel v lokalitě svatyně pravděpodobně keltské (4. stol. před. Kr.) Po archeologickém průzkumu byl přemístěn na nádvoří Archeologického ústavu do Prahy. Splňoval nějaký účel již v době používání objektu? Nebo byl na místo...

Líšno (menhir)

 Necelý kilometr od obce Líšno směrem severovýchodním, při silnici na Hliňánky, v místě s dalekým výhledem do krajiny k západu stojí křemencový kámen na jehož širší straně směřující východně je dobře znatelná rytina kříže.   Poznámky:    Metr od vztyčeného kamene leží snad...

Milešovka (hora)

Milešovka (německy Milleschauer, Donnersberg) je nejvyšší hora Českého středohoří. Její vrchol leží ve výšce 836,5 metrů nad mořem. Jméno získala podle nedalekého Milešova (2 km). Byla zde zřízena národní přírodní rezervace (51,3 ha, od roku 1951). Z vrcholu hory je kruhový rozhled do dalekého...

Nečemice (kamenné řady)

Nečemický vrch - pohled od jihu Lokalita se nachází asi 1,5 km vzdušnou čarou od Nečemic, 10 km JV od Žatce, přibližně 5,5 km vzdušnou čarou od kounovských kamenných řad, na zvlněném severním úbočí Nečemického vrchu v cípu lesa na strmém svahu nad potokem tekoucím ze Lhoty ke Klučku asi 350 m JZ...

Neustupov

551 m.n.m.     Neustupov leží v pěkném údolí obklopeném malebnými lesy, rybníky a porostlými vrchy 555 m nadmořské výšky.      Popis:    Kostel je jednolodní, s apsidou a sakristií, s kaplí P. Marie po severní straně a s dvěma přístavky po jižní...

Olomouc - sv. Jan Sankander

Poutní místo sv. Jan Sankander se nalézá v historické části města Olomouce, na styku ulic Mahlerovy a Na hradě.      Popis:    Dominantním prvkem je prostor střední elipsovité části s kruhovým podlažním otvorem, kterým proniká denní světlo z lucerny kopule až do...
Záznamy: 31 - 45 ze 81
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>