Archiv článků

Tutanchamonova dýka je z vesmírného kovu

03.06.2016 05:30
  Dýka pohřbená společně s mumií egyptského faraona Tutanchamona byla vyrobena ze železa, které pocházelo z meteoritu. Na mimozemský původ kovu ukazuje složení bohaté na kobalt a nikl, zjistili...

Kulový blesk očima fyzika

02.06.2016 08:10
  Kulový blesk je jedním z přírodních úkazů, jehož vědecké vysvětlení dodnes chybí. I přes tisíce doložených pozorování není jasné, jak kulový blesk vzniká a jakou má povahu. Je...

Ostrov Znovuzrození: osada plná antraxu, moru, neštovic děsí vědce

01.06.2016 11:44
  Připomínal utopickou kolonii, byl však napěchovaný apokalyptickými biologickými zbraněmi. Spokojená vědecká komunita ze Základny Aralsk 7 žila na ostrově Znovuzrození v harmonii, ale testovala...

Šatov na Znojemsku - 29.5.2016

29.05.2016 09:30
  Oproti jiným regionům zasáhly sobotní bouřky Znojemsko jen velmi sporadicky. Velké vrásky na čele měli ale majitelé rodinného domu v Šatově. „Krátce před devátou hodinou večerní zasáhl půdu...

Pozorované projevy

28.05.2016 09:52
  Je charakteristické, že hlášení o pozorování kulového blesku udávají značné odlišnosti ve vlastnostech jevu. Celkově je lze shrnout následujícím způsobem: tvar – ve většině případů koule,...

O kulovém blesku

28.05.2016 09:46
  Těžko už dokážu odhadnout, kolik mně tenkrát bylo let. Možná pět, možná sedm. Seděli jsme v kuchyni a právě utichla prudká letní bouře, když táta náhle zvolal: „Honem se pojďte podívat!“ Pod...

Stavba od nečlověka

26.05.2016 08:26
  Archeologové objevili v jižní Francii stopy první jednoduché konstrukce, kterou nemohl postavit Homo sapiens. Vznikla před 175 tisíci let v době, kdy v Evropě nežil. Její účel je neznámý a...

Rondely - pravěké stavby

25.05.2016 11:26
  Rondel je monumentální pravěká stavba kruhového půdorysu. Objevuje se v Podunají v průběhu neolitu, odkud se rozšiřují na západ na Moravu, do Čech, Bavorska, Porýní a v eneolitu až do...

24.5.2016 - Mystéria starověku

23.05.2016 12:04
  Vstupné: 50,- Kč  Začátek: 24.5.2016 od 20 hodin Místo: sál U Boudů (Praha - Kolovraty) > Klub U Boudů   Přednáška předního českého myslitele Roberta...

Indie žhne vedrem

23.05.2016 11:57
  Vysoké teploty sužují zemi již několik týdnů. Zhruba 330 milionů lidí, téměř čtvrtinu indické populace, navíc zasáhlo nejhorší sucho za posledních čtyřicet let. Na začátku dešťového období...

Organismy před půldruhou miliardou let

23.05.2016 11:49
  Organismy s buněčným jádrem, jejichž velikost byla až třicet centimetrů, žily už před půldruhou miliardou let. Informovali o tom ve úterý v časopisu Nature američtí a čínští paleontologové,...

Břetislav Kafka v knize Parapsychologie

22.05.2016 13:21
  “Otec se narodil 14. května 1891 v kovářské rodině Rudolfa Kafky jako nejstarší ze sedmi dětí. Ve svém rodišti Horním Kostelci vychodil školu a pak krátce pobýval na sochařské škole v...

Blíží se pandemie?

22.05.2016 07:14
  Necelých sto dní před zahajovacím ceremoniálem letních olympijských her v Riu de Janeiru čelí Brazílie nebývale velkému množství problémů a krizí. Patří k nim nejen politický chaos a korupční...

Parinirvána

21.05.2016 17:46
  Parinirvána (v sanskrtu; v páli parinibbána) je pojem užívaný v buddhismu pro konečné vyvanutí, pro konečné dosažení nirvány. Přesný překlad zní „plná nirvána“. Parinirvány nebo parinibbány...

O náboženství

15.05.2016 21:40
  V těžkých dobách života se lidé obracejí k nějaké víře nebo ideji, aby jim pomohla vše unést. Lidé hledají Boha a přitom snášejí utrpení a přinášejí oběti, protože Boha milují. Je zcela jedno...

Hypotézy o původu jevu

15.05.2016 11:48
  Dodnes byla předložena řada teorií o původu a podstatě kulového blesku, žádná z nich však není schopna kompletně vysvětlit hlášená pozorování tohoto úkazu. Přitom je obvyklé, že z teoretického...

Přehled kultur a industrií Paleolitu

14.05.2016 21:23
  Oldovan Staropaleolitické industrie bez pěstních klínů Clactonien Valounové industrie - někdy také Heidelbergien Staropaleolitické industrie s pěstními...

Historie a obvyklé popisy události

08.05.2016 09:51
  Popisy pozorování kulového blesku jsou zaznamenány již od středověku a každoročně jsou hlášena další a další setkání s tímto jevem. Pomocí vysokého napětí se (spíše jako vedlejší efekt jiných...

Jste starou duší?

07.05.2016 12:56
  Je mnoho duší, které mají mnoho prožito a které mají mnoho zkušeností. Na své cestě ušli velký kus. O takových osobách říkáme, že mají starou duši. Eckhart Tolle či Robert Frost jsou typickou...

Prochází kulový blesk oknem?

07.05.2016 09:04
  Dnes asi převládajícím vysvětlením kulového blesku je hypotéza, podle níž jsou za jev odpovědné sloučeniny křemíku. Tedy alespoň pokud zůstaneme u teorií čistě fyzikálních a střízlivých, a...

Historie staré Babylonie

06.05.2016 23:33
  V oblasti pozdější Babylonie původně existovala řada sumerských knížectví a městských států, které byly zhruba po roce 2330 př. n. l. začleněny do akkadské říše. Ta se stala na sto padesát let...

Historie Babylónie (Středobabylonské období)

05.05.2016 23:36
  V následujících 400 letech po roce 1600 př.nl., někdy označovaných jako temná epocha (kvůli nedostatku zpráv), vládli v babylonských rovinách Kassité, jejichž říše se stala jednou z nových...

Léčení mudrami

05.05.2016 08:05
  Lidské tělo může být přirovnáno ke zmenšenině vesmíru. Reprezentuje vesmír a je také složeno ze směsi pěti prvků. Léčení mudrami je založeno na předpokladu, že nemoci jsou způsobeny špatnou...

Účinky mudry

05.05.2016 08:03
  Mudry jako šunja mudra nebo apan mudra účinkují okamžitě, zatímco jiné mudry se musejí cvičit déle. Například mudry gján, apan prithiví a prán účinkují lépe, když se déle cvičí. Prán mudru...

Jak cvičit mudry

05.05.2016 08:03
  Muder je mnoho, jenom různé tantrické rituály samy o sobě jich používají skoro 110. Jóga mudry využívá též, třeba během dechových cvičení pránájáma, při cvičení ásan a své nenahraditelné...

(599) Velký spor věků - Dodatek

04.05.2016 18:52
  Titul papežů – Ve stati, která je zahrnuta v římskokatolickém kanonickém právu Corpus juris canonici platném do roku 1918, prohlašuje papež Inocenc III. (1198-1216), že římský papež je...

(541) Velký spor věků - Zkáza země

04.05.2016 18:51
  GC 653 „Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi a rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho. ... V koflík, kterýž naléval vám, nalijte jemu to dvénásob. Jakž se mnoho chlubil a zbujněl byl, tak mnoho...

(542) Velký spor věků - Velký spor skončen

04.05.2016 18:51
  GC 662 Po skončení období jednoho tisíce let se Ježíš Kristus opět vrátí na Zem. Bude ho doprovázet zástup vykoupených lidí a andělů. Sestoupí v úžasné vznešenosti a přikáže bezbožným mrtvým,...

(540) Velký spor věků - Vysvobození Božího lidu

04.05.2016 18:50
  GC 635 Až bude zrušena ochrana, kterou dnes lidem, kteří respektují Boží zákon, poskytují státní zákony, vznikne v různých zemích současně hnutí usilující o jejich záhubu. Až se přiblíží...

(539) Velký spor věků - Doba soužení

04.05.2016 18:49
  GC 613 „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas ssoužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid...

(538) Velký spor věků - Poslední varování

04.05.2016 18:48
  GC 603 „Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn...

(537) Velký spor věků - Naše jediná ochrana

04.05.2016 18:47
  GC 593 „K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedlé slova toho, v němž není žádné záře.“ (Iz 8,20) Pán vede svůj lid k Písmu jako k ochraně před vlivem falešných učitelů a před...

(535) Velký spor věků - Ohrožená svoboda svědomí

04.05.2016 18:46
  GC 563 Protestanté se dnes dívají na římský katolicismus mnohem příznivěji než v minulosti. V zemích, kde katolicismus není u moci a kde papeženci zaujímají smířlivý postoj, aby získali vliv,...

(536) Velký spor věků - Nastávající boj

04.05.2016 18:46
  GC 582 Od samého začátku velkého sporu v nebi se satan snaží odstranit Boží zákon. Aby tohoto cíle dosáhl, vzbouřil se proti Stvořiteli a od doby, kdy byl vyhnán z nebe, pokračuje ve svém boji...

(534) Velký spor věků - Mohou s námi mluvit zemřelí lidé

04.05.2016 18:45
  GC 551 Služba andělů, jak o ní mluví Boží slovo, je pro každého Kristova následovníka mimořádně potěšující a drahocenná pravda. Toto Biblické učení však zatemňují a převracejí bludy populární...

(533) Velký spor věků - První velký podvod

04.05.2016 18:44
  GC 531 Od samého začátku lidských dějin se satan snažil člověka svést. Vyvolal vzpouru v nebi a chtěl, aby se obyvatelé naší planety s ním spojili v boji proti Boží vládě. Dokud se Adam a Eva...

(532) Velký spor věků - Satanovy nástrahy

04.05.2016 18:43
  GC 518 Velký spor mezi Kristem a satanem, který už trvá bezmála šest tisíc let, brzy skončí. Kristův nepřítel násobí své snahy, aby mařil Kristovo úsilí zachránit člověka a chytal lidi do...

(530) Velký spor věků - Nepřátelství mezi člověkem a satanem

04.05.2016 18:42
  GC 505 „Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.“ (1 M 3,15) Boží rozsudek vynesený nad satanem...

(531) Velký spor věků - Kdo jsou padlí andělé

04.05.2016 18:42
  GC 511 Písmo jasně ukazuje souvislost mezi viditelným a neviditelným světem, službu Božích andělů a působení zlých duchovních bytostí, které je nerozlučně spjato s dějinami lidstva. Lidé...

(529) Velký spor věků - Původ zla

04.05.2016 18:41
  GC 492 Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proč existuje zlo. Vidí, jak zlo působí, jaké přináší strašné následky - utrpení a zkázu - a kladou si otázku, jak se něco takového může...

(528) Velký spor věků - Tváří v tvář soudu

04.05.2016 18:40
  GC 479 Prorok Daniel napsal: „Hleděl jsem, až trůnové ti svrženi byli, a Starý dnů posadil se, jehož roucho jako sníh bílé, a vlasové hlavy jeho jako vlna čistá, trůn jako jiskry ohně, kola...

(527) Velký spor věků - Moderní probuzenecká hnutí

04.05.2016 18:39
  GC 461 Kdekoli lidé věrně hlásali Boží slovo, všude se dostavily výsledky, které dosvědčily jeho nebeský původ. Duch Svatý provázel poselství Božích služebníků a slovo mělo mocný účinek,...

(526) Velký spor věků - Dílo obnovy

04.05.2016 18:38
  GC 451 Obnovu zachovávání soboty, ke které má dojít v době konce, předpovídá proroctví Izaiáše: „Toto praví Hospodin: Ostříhejte soudu, a čiňte spravedlnost; nebo brzo spasení mé přijde, a...

(525) Velký spor věků - Boží zákon je neměnný

04.05.2016 18:37
  GC 433 „I otevřín jest chrám Boží na nebi, a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho.“ (Zj 11,19) Schrána neboli truhla Boží smlouvy je ve svatyni svatých, v druhém oddělení svatyně. Při...

(524) Velký spor věků - Ve svatyni svatých

04.05.2016 18:36
  GC 423 Otázka svatyně se stala klíčem k vysvětlení zklamání z roku 1844. Otevřela celou soustavu vzájemně spojených pravd, které ukazují, že velké adventní hnutí řídila Boží ruka, a odhalují,...

(523) Velký spor věků - Co je to svatyně

04.05.2016 18:35
  GC 409 Základem i hlavním pilířem víry v příchod Ježíše Krista se stal především text: „Až do dvou tisíc a tří set večerů a jiter, a přijdou k obnovení svému svaté služby.“ (Da 8,14) Tato...

(522) Velký spor věků - Splněná proroctví

04.05.2016 18:34
  GC 391 Když na jaře roku 1844 uplynulo první datum určené pro příchod Pána Ježíše, věřící, kteří na jeho příchod čekali, prožívali určité období pochybností a nejistoty. I když se ostatní lidé...

(521) Velký spor věků - Odmítnuté varování

04.05.2016 18:33
  GC 375 William Miller a jeho spolupracovníci kázáním o druhém příchodu Ježíše Krista sledovali jediný cíl - chtěli lidi vyburcovat, aby se připravili na soud. Snažili se, aby formální věřící...

(519) Velký spor věků - Světlo proniká tmou

04.05.2016 18:32
  GC 343 Ve všech dobách i velkých reformačních nebo náboženských hnutích na této zemi působil Bůh nápadně stejným způsobem. V jednání s lidmi se řídí stále stejnými zásadami. Dnešní významná...

(520) Velký spor věků - Velké náboženské probuzení

04.05.2016 18:32
  GC 355 Poselství prvního anděla ze čtrnácté kapitoly knihy Zjevení předpovídá velké náboženské probuzení, ke kterému dojde po hlásání brzkého příchodu Ježíše Krista. Jan viděl anděla letícího...
Záznamy: 401 - 450 ze 3365
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>