Andělé

Serafíni

12.02.2012 08:48
Nejvyšší andělský kůr jsou serafíni neboli „hořící“, jejichž světlo je tak prudké, že by smrtelníky v mžiku sežehlo. Tito andělé Lásky, Světla a Ohně poletují okolo Božího trůnu a prozpěvují...

Esoterické nauky a okultismus

29.10.2011 10:40
U esoterických autorů lze nalézt tendenci rozmnožovat jména jednotlivých andělů z jiných než biblických pramenů. Například Emil Páleš označuje více archandělů (Gabriel, Rafael, Anael, Michael,...

Sedm nebes

15.10.2011 08:43
Myšlenka, že existuje sedm nebes a nikoli pouze jedno, je nedílnou součástí židovské, křesťanské a islámské tradice. Běžně používáme sousloví „být v sedmém nebi“, což znamená, že jsme vrcholně...

Anděl v islámu

18.09.2011 10:39
V islámu má anděl charakter bytosti plně přátelské Bohu. Andělé tvoří Boží dvůr, zaznamenávají činy lidí, vedou lidi k poslednímu soudu a jsou strážci pekla. Anděl Gabriel (arab. Džabríl) je označen...

Andělé v židovství

17.09.2011 10:35
Hebrejská bible Starý zákon (Tanach) považuje existenci andělů za prostý fakt. Boží poslové (מַלְאָכִים‎‎ mal'achim) jsou v Tóře i v dalších biblických knihách výslovně tímto termínem označeni. Další...
Záznamy: 6 - 10 ze 16
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>