Mystická místa - Čechy

Dub nad Moravou

14 km jižně od Olomouce, ze silnice - 46 - odbočení v Prostějově na silnici - 18 - směr Přerov do Dubu n. Mor. Obec Dub nad Moravou a její historie je nerozlučně spjata alespoň posledních 250 let s historií poutního kostela Očišťování Panny Marie.     Popis:    Stavba...

Frýdek

Poutní místo se nachází ve Frýdku-Místku, v jeho severní, slezské části, na pravém břehu řeky Ostravice      Popis:    Působí-li svou mohutností vnějšek svatyně nezapomenutelným dojmem, její vnitřek nás oslní svou krásou. Účelné rozdělení chrámových prostor,...

Holešov - synagoga

Stejně truchlivý jako osudy holešovských židů za druhé světové války byl i osud Nové synagogy. Ta byla vystavěna v honosném maursko-románském slohu, slavnostně vysvěcena 3.9. 1893. Současně byla v jejím sousedství vystavěna budova, která sloužila jako rabinát i jako zimní modlitebna. První...

Hostýn (svatý Hostýn)

Významným poutním místem je Svatý Hostýn (bazilika minor), nacházejícím se v místech bývalého keltského oppida (velkého opevněného sídliště), byl zrušen císařem Josefem II. a obnoven v letech 1841-1845.      Popis:    Kopce, které byly posvátné již za pohanských...

Houska (hrad)

  Nyní přichází chvíle velmi zvláštní, kdy řady skeptiků, ateistů a agnostiků budou opovržlivě špulit rty, podezřívavě se dívat na toto místo a pohlížet na slova jenž budu pronášet možná značně s despektem s pocitem, že tato přednáška je pouze senzacechtivá záležitost. Vím, že to co zde budu...

Hrabyně

Hrabyňské poutní místo naleznete 12 km jihovýchodně od Opavy, odtud 11 cca v poloviční vzdálenosti mezi Opavou a Ostravou      Popis:    Poutní trojlodní kostel s věží v novorománském slohu, o jehož výstavbu se v letech 1885-87 zasloužil tehdejší farář Bohm, je...

Hradišťko (menhir)

   14°55´28´´ 50°09´56´´ 180 m.n.m.     Kámen stojí na okraji lesa ve vzdálenosti asi 100 metrů od levého břehu Labe a zhruba 600 metrů západně od obce Hradišťko, asi 8 km jihovýchodně od Lysé nad Labem, na jeho levém břehu, necelý kilometr od obce Hradišťko. Je možné, že...

Hřivčice (menhir)

13°55´05´´ 50°20´02´´ 320 m.n.m. U silnice z Vrbna do Peruce stojí v obci Hřivčice za nízkým plůtkem štíhlý pískovcový sloup s textem "Starý ukazatel směru cest z r. 1680.      Popis:    Pískovec, výška - 1,8 m, hmotnost - 0,6 t, štíhlý kamenný sloup. Dobře...

Jakub

Prastará románská osada JV od Kutné Hory s panským sídle při rozhlehlé návsi a s kostelem sv. Jakuba.      Popis:    Panská jednolodní emporová stavba z velkých kvádrů, většinou omítnutá, s apsidou a západní věží, která má potrojná okénka ve dvou patrech. Bohatá...

Jaroměřice u Jevíčka

Poutní místo naleznete 16 km jihojihovýchodně od Moravské Třebové. Ze silnice Brno- Svitavy - 43 -, 5 km - jih - od Svitav odbočit na - 366 - přes Jevíčko do Jaroměřic.      Popis:    Ústředním bodem je hlavní oltář s obrazem Vykupitele (Salvátora) posvěcený v...

Jemníky (menhir)

     14°07´02´´ 50°12´40´´ 280 m.n.m.   Menhir se nacházel ještě v polovině našeho století u silnice do Netovic severně od obce Jemníky, jihovýchodně od Slaného.      Popis:    Menhir se nacházel ještě v polovině našeho století u silnice...

Jesenec

Poutní místo naleznete 26 km severozápadně od Prostějova - odtud  přes Konici do Jesence.      Popis:    Hlavní oltář zasvěcený sv. Liboru s řezbami ve tvaru rozhrnutého baldachýnu je barokní umělecké dílo neznámého mistra. Nad svatostánkem je umístěn obraz...

Jizerské hory: Pohanské kameny

Skupina rulových balvanů, která nese romantický název Pohanské kameny se nachází nad údolím říčky Smědé při dnešní česko-polské hranici. Je opředená četnými pověstmi. Na nejvyšším ze zdejších kamenů se totiž nacházejí "obětní mísy", velké mísovité až kotlovité prohlubně. Zájem o ně přicházel...

Kájov

Poutní kostel Kájov leží 4 km západně od Českého Krumlova.      Popis:    Poutní místo se nachází na mírném návrší nad obcí. Poutní areál tvoří kostel s přilehlým kostelíkem Smrti Panny Marie, obklopený zdí bývalého hřbitova. Při severní straně kostela se...

Kaple sv. Václava

  Svatováclavská kaple je mimořádnou svatyní katedrály. Hrob sv. Václava, nejposvátnější v českých zemích, trvá na tomto místě od translace světcova těla – uskutečněné kajícím se bratrovrahem Boleslavem I. (915 – 973) – z Boleslavi do jižní apsidy rotundy sv. Víta. Ucta k sv. Václavu...
Záznamy: 16 - 30 ze 81
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>